Bản chính sách đầu tư Investment policy statement IPS

Bản chính sách đầu tư là gì?

Bản chính sách đầu tư (Investment policy statement – IPS) miêu tả các nguyên tắc và chiến lược đầu tư mà chuyên viên đầu tư (hay người quản lý/tư vấn tài sản đầu tư) cần tuân thủ theo trong quá trình đầu tư, để đảm bảo các khoản mục đầu tư phù hợp với kỳ vọng lợi nhuận, khả năng chấp nhận rủi ro và các tiêu chí khác của khách hàng. 

1- Tầm quan trọng của bản chính sách đầu tư (IPS)

Bằng việc đưa ra các điều khoản chi tiết, các chiến lược đầu tư và phương pháp thực hiện cụ thể mà trong hợp đồng dịch vụ không nêu rõ chi tiết được hết.

Bản chính sách đầu tư IPS không chỉ giúp cung cấp thông tin rõ ràng hơn về kế hoạch đầu tư cho khách hàng và còn hỗ trợ bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong suốt quá trình đầu tư, trong khi sử dụng dịch vụ hay rủi ro thực thi hợp đồng đầu tư, rủi ro đạo đức từ chuyên viên đầu tư.

Bản chính sách đầu tư chứng khoán
Bản chính sách đầu tư chứng khoán giúp đảm bảo số tiền đầu tư được dải ngân hợp lý vào các loại chứng khoán phù hợp với mục tiêu tài chính của khách hàng.

2- Bản chính sách đầu tư (IPS) thường được sử dụng khi nào? 

IPS thường được sử dụng phổ biến hơn ở các dịch vụ đầu tư chứng khoán cao cấp. Nhằm phụ vụ cho khách hàng cá nhân chuyên biệt, có NAV cao (tài sản đầu tư lớn) hoặc các khách hàng doanh nghiệp lớn.

Để đảm bảo làm đáp ứng các yêu cầu cao và “khó tính”, cũng như thể hiện cam kết cao nhất cho chất lượng dịch vụ đầu tư mà đơn vị cung cấp có thể mang lại. 

3- Bản chính sách đầu tư (IPS) được xây dựng như thế nào?

Các yếu tố của IPS được xây dựng dựa trên mong muốn của khách hàng và sự đánh giá của chuyên viên đầu tư với các thông tin mà khách hàng sẵn sàng cung cấp, chủ yếu là:

  • Ý nghĩa của nguồn vốn đầu tư – Số tiền chiếm tỷ trọng càng lớn trong cơ cấu tài sản của khách hàng thì tầm quan trọng càng cao)
  • Tình hình tài chính/thu nhập của khách hàng (Khách hàng ở độ tuổi trẻ, có công việc/kinh doanh có thu nhập tương đối cao, ổn định —> khả năng chịu đựng rủi ro cao hơn)
  • Mức kỳ vọng lợi nhuận và tính sẵn sàng chấp nhận rủi ro của khách hàng
  • Kỳ hạn đầu tư dự kiến
  • Các mong muốn và yêu cầu khác…

Tuy nhiên vì nhiều lý do, mà không phải lúc nào khách hàng cũng thoải mái để chia sẻ các thông tin liên quan ở trên, để chuyên viên đầu tư có thể có đánh giá đúng khả năng chịu đựng rủi ro của khách hàng. Mà trong nhiều trường hợp khách hàng chỉ sẵn lòng thể hiện mức sẵn sàng chấp nhận rủi ro của mình.

Điều cần thiết phải làm của chuyên viên đầu tư là xác định rằng sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó không vượt quá khả năng chịu đựng rủi ro của họ. Để tránh trong trường hợp xấu nhất, tình hình tài chính của khách hàng không rơi vào “khủng hoảng”.

4- Nội dung của bản chiến lược đầu tư (IPS) trong đầu tư chứng khoán

Tùy từng đơn vị cung cấp dịch vụ mà nội dung của bản chiến lược IPS bao gồm có thể khác nhau. Tuy nhiên có một số điểm nhà đầu tư cần lưu ý, để đảm bảo lợi ích của mình: 

  1. IPS có thể sửa đổi, bổ sung bất cứ lúc nào theo yêu cầu của khách hàng.
  2. Các chiến lược đầu tư phải được thể hiện rõ ràng ở IPS với từng trường hợp cụ thể, trong đó các chi phí dịch vụ, thuế và các chi phí khác phải được ước tính rõ ràng và hợp lý tương ứng.
  3. Các điều khoản bồi thường, khắc phục hậu quả nếu chuyên viên đầu tư hoặc người ủy quyền thực hiện đầu tư của đơn vị cung cấp dịch vụ, thực hiện đầu tư không đúng với IPS mà thiệt hại tài sản cho nhà đầu tư. 
  4. Các cam kết và rằng buộc để chứng minh bên cung cấp dịch vụ không hưởng lợi đáng kể từ các phí dịch vụ phát sinh khác trên tài khoản của khách hàng.

5- Hiện trạng thực tế, IPS ít được sử dụng

Phần lớn các dịch vụ tư vấn, ủy thác đầu tư cho khách hàng cá nhân hiện nay ở Việt Nam đều được cung cấp bởi các nhân viên ở công ty chứng khoán với chất lượng kém và gần như không có các biện pháp nào hỗ trợ bảo vệ tài sản cho nhà đầu tư.

IPS không được sử dụng, dễ dàng cho các nhân viên tư vấn, nhân viên môi giới khuyến nghị cho  khách mua bán bất cứ mã chứng khoán nào, với cường độ giao dịch cao và thường xuyên duy trì tài khoản ở trạng thái vay margin.

Điều này gây nhiều rủi ro cho khách hàng không chỉ ở hiệu quả đầu tư kém mà trong nhiều trường hợp còn đẩy nhà đầu tư vào tình trạng tài chính khó khăn, nếu đầu tư thua lỗ lớn, cháy tài khoản.

Tham khảo dịch vụ đầu tư chứng khoán cao cấp của ITE Group tại đây

Vnstockmarket

 

Similar Posts