chứng chỉ quỹ là gì

Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với phần vốn góp của mình vào các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường.

Các quỹ đại chúng được hình thành để thu hút vốn từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường, mang đi đầu tư để tìm kiếm lợi nhuận. Các nhà đầu tư góp vốn vào các quỹ đại chúng thông qua hình thức mua các chứng chỉ quỹ do các công ty quản lý quỹ phát hành và nhận lại lợi nhuận từ công ty quản lý nếu khoản đầu tư của công ty đó vào các tài sàn như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, tiền tệ,…. sinh lời. Như vậy, mục đích chủ yếu của chứng chỉ quỹ là xác nhận quyền sở hữu vốn của nhà đầu tư trong các quỹ đầu tư đại chúng

Chứng chỉ quỹ có một số đặc điểm sau:

  • Là loại chứng khoán được phát hành bởi các công ty quản lý quỹ
  • Được giao dịch trên các thị trường chứng khoán (tập trung hoặc phi tập trung) như các loại chứng khoán khác (cổ phiếu, trái phiếu,…)
  • Mục đích là xác nhận quyền sở hữu vốn và lợi ích hợp pháp của người nắm giữ đối với các quỹ đại chúng.

Sự khác nhau giữa chứng chỉ quỹ và cổ phiếu

Tuy chứng chỉ quỹ cũng là chứng khoán giống như cổ phiếu và cũng là bằng chứng xác nhận quyền sở hữu và lợi ích của nhà đầu tư đối với phần vốn góp nhưng hai loại này có một số điểm khác biệt được thể hiện ở bảng sau:

Tiêu chí Chứng chỉ quỹ Cổ phiếu
Đơn vị phát hành Công ty quản lý quỹ Công ty Cổ phần đại chúng
Mục đích phát hành Thu hút vốn từ nhà đầu tư để thành lập quỹ đầu tư Huy động vốn cho công ty để đầu tư sản xuất, kinh doanh
Quyền quyết định của nhà đầu tư Không có quyền biểu quyết hay quản lý quỹ. Các quyền này được giao cho các công ty quản lý quỹ Có thể tự do quyết định và quản lý cổ phiếu của bản thân
Nhiệm vụ của nhà đầu tư Các công ty quản lý quỹ sẽ thay mặt các nhà đầu tư để đầu tư vào các danh mục đầu tư. Các nhà đầu tư không thể can thiệp vào việc mua, bán Phải dựa vào sự đánh giá của mình để đưa ra quyết định đầu tư, nắm bắt cơ hội để đem về lợi nhuận

Các lưu ý khi mua các chứng chỉ quỹ

Khác với cổ phiếu hay các loại chứng khoán khác, chứng chỉ quỹ giúp cho các nhà đầu tư không cần phải tìm hiểu quá sâu về thị trường rồi mới đưa ra quyết định đầu tư. Mà công việc này sẽ được các công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp thực hiện với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận rồi chia sẻ lại khoản sinh lời này cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc đầu tư vào quỹ đại chúng cũng đem lại không ít rủi ro cho những người sở hữu loại chứng khoán này. Vì vậy, trước khi quyết định mua chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư cần phải lưu ý một số vấn đề sau:

  • Lựa chọn công ty quản lý quỹ có uy tín

Các quỹ đại chúng đều có những ưu, nhược điểm khác nhau tùy theo chính sách đầu tư của các công ty quản lý quỹ. Các công ty có uy tín trên thị trường sẽ có các đội ngũ các chuyên gia chuyên nghiệp trong các lĩnh vực tài chính, kinh doanh để tìm hiểu, nghiên cứu thị trường và đưa ra các quyết định đầu tư giúp cho các quyết định này sinh lời. Từ đó nâng cao khả năng sinh lời và quy mô lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Vì vậy, trước khi quyết định mua chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư cần dành thời gian tìm hiểu thật kỹ về các công ty quản lý quỹ thông qua các tài liệu như điều lệ, mục tiêu đầu tư, kinh nghiệm, ngân hàng giám sát của quỹ đại chúng.

  • Giá trị tài sản ròng (NAV)

Lưu ý đến chỉ số giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ. Đây là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá độ hiệu quả hoạt động của các quỹ đại chúng trên thị trường

  • Biết chấp nhận rủi ro

Bất cứ các khoản đầu tư nào đều có rủi ro song song với việc sinh lời và đầu tư vào quỹ đại chúng cũng không phải là ngoại lệ. Thêm vào đó thì khi mua chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư không thể can thiệp vào các quyết định đầu tư của công ty quản lý quỹ nên mức độ rủi ro của phần vốn đã góp lại càng tăng thêm. Vì vậy, nếu quyết định đầu tư vào loại chứng khoán này thì nhà đầu tư phải biết chấp nhận các rủi ro và tin tưởng các công ty quản lý quỹ.

Trong các lưu ý trên, theo vnstockmarket.com thì lưu ý đầu tiên là quan trọng nhất. Nhà đầu tư nên lựa chọn các công ty quản lý quỹ có các tiêu chí sau:

+ Có uy tín tốt, hoạt động lâu năm và có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm

+ Có kết quả hoạt động kinh doanh ở các kỳ trước tốt, mang lại lợi nhuận cao

+ Thường xuyên công bố thông tin đến các nhà đầu tư

+ Danh mục đầu tư đa dạng với nhiều loại tài sản khác nhau.

Công Hưng

Similar Posts