Các chuyên gia đầu tư chứng khoán

Sử dụng dịch vụ tư vấn chứng khoán là một trong những cách phổ biến nhất mà nhà đầu tư cá nhân lựa chọn để tham gia thị trường chứng khoán. Tuy nhiên theo Vnstockmarket, chất lượng của loại hình dịch vụ này hiện tại đang có nhiều vấn đề mà nhà đầu tư cần lưu ý. Bài viết dưới đây nêu ra một số lưu ý khi sử dụng dịch vụ tư vấn chứng khoán:

1. Tránh sử dụng dịch vụ tư vấn chứng khoán có cơ chế “phí chồng phí”

Cơ chế “phí chồng phí” là việc phí tư vấn gộp chung với phí giao dịch. Cơ chế này phổ biến ở hầu hết các công ty chứng khoán, dưới hình thức dịch vụ tư vấn “miễn phí”, nhưng thực chất chi phí này đã được tính vào phí môi giới (phí giao dịch). Cường độ giao dịch càng cao, thì số tiền phải trả cho phí tư vấn và phí giao dịch càng lớn. 

Nếu lạm dụng giao dịch, chi phí và thuế chứng khoán bạn phải trả lớn ra sao?

Điều quan trọng hơn cả, là cơ chế phí tư vấn và môi giới (phí giao dịch) trộn lẫn này, làm giảm chất lượng tư vấn đầu tư và tăng rủi ro hành vi đạo đức của người tư vấn. Khiến nhà đầu tư chịu rủi ro và bị phụ thuộc vào cái “tâm” của người tư vấn.

Một cơ chế phí dịch vụ tư vấn chứng khoán lành mạnh, sẽ loại bỏ rủi ro đạo đức này cho nhà đầu tư bằng cách tách bạch cách loại phí dịch vụ với nhau. Đảm bảo chuyên viên đầu tư sẽ đưa ra các khuyến nghị đầu tư hoàn toàn hướng đến lợi ích cho khách hàng, mà không vì bất cứ lợi ích riêng nào khác cho bản thân họ.

2. Nhận định năng lực chuyên môn của người tư vấn chứng khoán

Trình độ chuyên môn của người tư vấn chứng khoán quyết định mức độ chất lượng dịch vụ tư vấn chứng khoán mà nhà đầu tư sử dụng.

Chất lượng dịch vụ tư vấn chứng khoán
Chất lượng dịch vụ tư vấn chứng khoán quyết định bởi trình độ năng lực của chuyên viên đầu tư.

Phần lớn nhà đầu tư cá nhân hiện này sử dụng dịch vụ tư vấn chứng khoán ở các công ty môi giới chứng khoán. Như đã đề cập ở trên về vấn đề cơ chế phí dịch vụ, chất lượng chuyên môn của các nhân viên tư vấn/nhân viên môi giới ở các công ty chứng khoán cũng tương đối phức tạp.

Thông thường, công việc của họ chủ yếu là chăm sóc và tìm kiếm khách hàng mới về công ty, hơn là tập trung tìm hiểu và phân tích các khoản mục đầu tư trên thị trường.

Chúng tôi cho rằng, các chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán cần có năng lực nhận định, lượng hóa sự tác động của các sự kiện kinh tế đến khoản mục đầu tư cũng như các kỹ thuật xây dựng và quản trị danh mục đầu tư cho khách hàng. Điều quan trọng hơn hết là thời gian công việc chính của họ là thực hiện các công việc chuyên môn ở trên, điều đó mới thực sự đảm bảo chất lượng tư vấn đầu tư chuyên sâu để hỗ trợ khách hàng.

Nhà đầu tư có thể tham khảo Chuyên viên đầu tư chứng khoán cao cấp để nhận rõ hơn vấn đề này.

3. Tham vấn cơ chế kiểm soát chất lượng tư vấn chứng khoán và phòng ngừa rủi ro đạo đức của tổ chức.

Đầu tư chứng khoán là ngành hàm chứa nhiều vấn đề phức tạp của ngành nghề, các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này ngoài luật kinh doanh chung, còn phải tuân thủ theo luật chứng khoán. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lỗ hổng mà người trong ngành có thể lợi dụng để khai thác lợi ích riêng cho họ và làm tổn hại lợi ích cho nhà đầu tư.

Do vậy việc kiểm soát chất lượng và phòng ngừa rủi ro của chính tổ chức cung cấp dịch vụ là điều rất quan trọng, bởi chính họ hiểu biết hơn cả các vấn đề này. Nếu có một cơ chế phù hợp, các tổ chức này có thể hoàn toàn kiểm soát các rủi ro dưới đây một cách hiệu quả:

  • Tư vấn khách hàng giao dịch mua bán với cường độ quá cao để thu phí môi giới/tư vấn.
  • Tư vấn khách hàng sử dụng margin quá cao so với khả năng chịu đựng rủi ro của khách hàng
  • Khuyến nghị mua những mã chứng khoán quá rủi ro, có các dấu hiệu làm giá.
  • Thực hiện mua bán chứng khoán tài khoản cá nhân trước các lệnh mua bán của khách hàng
  • Đồng loạt khuyến nghị khách hàng mua vào những mã chứng khoán để đẩy giá chứng khoán.
  • Khoe lợi nhuận đầu tư không đúng sự thật, hoặc không kiểm chứng. Cường hóa vai trò, năng lực đầu tư của bản thân.
  • Liên kết với các cá nhân, tổ chức khác để thao túng giá chứng khoán, tạo thanh khoản ảo lừa đảo nhà đầu tư.

Tuy nhiên thực tế phần lớn dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán thông thường hiện nay ở các công ty chứng khoán không có được các cơ chế đảm bảo các vấn đề rủi ro nêu trên được hạn chế.

Tham khảo dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cao cấp tại Vnstockmarket

Vnstockmarket

 

 

 

Similar Posts