Quỹ ETF

1. Khái niệm

Quỹ hoán đổi danh mục – quỹ ETF (Exchange Traded Fund) là quỹ hoạt động mô phỏng theo sự biến động của một chỉ số tham chiếu như chỉ số chứng khoán, hàng hóa hoặc một loại tài sản khác. Quỹ ETF được thiết kế cho một số lượng nhà đầu tư cùng góp vốn.

Giấy chứng nhận sở hữu một phần ETF của nhà đầu tư được gọi là chứng chỉ ETF.

2. Đặc điểm của quỹ ETF

  • Giao dịch ETF tương tự như giao dịch cổ phiếu riêng lẻ, mua bán theo thời gian thực, trong bất cứ phiên giao dịch nào
  • Hiện nay, các quỹ ETF lớn mạnh đều hoạt động dựa trên các chỉ số tiêu biểu trên sàn chứng khoán, hàng hóa,….
  • Không hạn chế số người tham gia, kể cả những nhà đầu tư nhỏ lẻ đều có thể tham gia quỹ ETF
  • Quỹ ETF là quỹ “bị động” phụ thuộc chủ yếu vào sự tăng giảm các chỉ số trên thị trường

3. Lợi ích khi đầu tư vào quỹ ETF

  • Đa dạng hóa danh mục đầu tư

      Do qũy ETF được cấu thành từ danh mục cổ phiếu mô phỏng danh mục cổ phiếu của chỉ số tham chiếu, nên nhà đầu tư năm giữ chứng chỉ ETF có nghĩa là đang nắm giữ một danh mục có tỷ trọng giống hoặc gần giống như chỉ số mã quỹ này đang mô phỏng.

  • Nhà đầu tư tham gia quỹ không cần hiểu biết chuyên sâu về từng loại cổ phiếu cụ thể.

     Đối với đầu tư vào từng loại cổ phiếu cụ thể, thì nhà đầu tư phải nghiên cứu kĩ về thị trường, về mức độ sinh lời, rủi ro, độ hấp dẫn của cổ phiếu doanh nghiệp mà mình định đầu tư và thời điểm giao dịch. Nhưng đối với đầu tư quỹ ETF, thì nhà đầu tư chỉ cần nghiên cứu, đánh giá toàn thị trường, các cổ phiếu doanh nghiệp có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường hay một ngành nghề cụ thể để dự đoán xu hướng thay đổi chỉ số trong tương lai. Từ đó giúp cho nhà đầu tư tốn ít thời gian và sức lực hơn.

  • Tính linh hoạt và thanh khoản

Do việc giao dịch ETF diễn ra như giao dịch cổ phiếu riểng lẻ nên việc mua bán, trao đổi chứng chỉ quỹ ETF trên thị trường được diễn ra thường xuyên, liên tục và với khối lượng lớn tương đương với giao dịch cổ phiếu.

4. Phương thức giao dịch

Ở thị trường sơ cấp, quỹ ETF không bán chứng chỉ quỹ riêng lẻ cho các nhà đầu tư, mà phát hành theo lô lớn. Ở Việt Nam, một lô đơn vị quỹ ETF trên thị trường sơ cấp gồm tối thiểu 100.000 chứng chỉ ETF. Lúc này nhà đầu tư không mua đơn vị quỹ bằng tiền, mà bằng danh mục chứng khoán cơ cấu – mô phỏng theo danh mục của chỉ số tham chiếu được chấp thuận. Các nhà đầu tư trên thị trường sơ cấp thường là những tổ chức đầu tư hoặc các thành viên lập quỹ.

Sau khi mua được các lô đơn vị quỹ, nhà đầu tư trên thị trường sơ cấp sẽ chia nhỏ ra và bán các chứng chỉ ETF trên thị trường thứ cấp, khiến cho các nhà đầu tư khác có thể mua được các đơn vị quỹ riêng lẻ.

Có hai cách để bán chứng chỉ ETF là bán cho nhà đầu tư khác trên thị trường thứ cấp hoặc bán cho các lô đơn vị quỹ ngược lại cho quỹ ETF.

5. Định giá chứng chỉ quỹ ETF

Công ty quản lý quỹ tính toán và công bố giá trị tài sản ròng (NAV-Net Asset Value) của quỹ ETF, tỷ lệ giá trị tài sản ròng/đơn vị quỹ hàng ngày, dựa vào giá trị thị trường của các chứng khoán cơ cấu trong danh mục sau khi trừ đi các chi phí hoạt động của quỹ.

Trong phiên giao dịch, thị giá chứng chỉ quỹ có thể thay đổi liên tục do sự dao động thường xuyên của giá cổ phiếu trong danh mục đầu tư của quỹ hay nhu cầu mua/bán chứng chỉ của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, cơ chế kinh doanh chênh lệch giá (arbitrage) thường giữ giá chứng chỉ quỹ ETF gần với tỷ lệ giá trị tài sản ròng/đơn vị quỹ. Cụ thể là:

  • Nếu giá ETF cao hơn tỷ lệ giá trị tài sản ròng/đơn vị quỹ thì người tham gia kinh doanh arbitrage có thể mua các chứng khoán cơ cấu để đổi lấy đơn vị quỹ ETF và bán đơn vị quỹ trên thị trường để kiếm lợi nhuận.
  • Nếu giá ETF thấp hơn tỷ lệ giá trị tài sản ròng/đơn vị quỹ thì người tham gia kinh doanh arbitrage có thể mua các đơn vị quỹ ETF trên thị trường để đổi lấy chứng khoán cơ cấu và sau đó bán những chứng khoán riêng lẻ để kiếm lợi nhuận

Trên đây là những kiến thức tổng hợp về quỹ ETF mà vnstockmarket.com đã tìm hiểu, mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp các nhà đầu tư có những kiến thức tổng quan nhất về loại quỹ này trên thị trường và từ đó có đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn.

Công Hưng

Similar Posts