VN-Index là gì ?

Chỉ số VNIndex là gì?

Chỉ số VN-Index là chỉ số thể hiện xu hướng biến động giá cùa toàn bộ cổ phiếu được niêm yết và giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Chỉ số này đại diện cho sàn HOSE.

Chỉ số VN-Index so sánh giá trị vốn hóa trên thị trường tại thời điểm tính toán với giá trị vốn hóa thị trường cơ sở vào ngày cơ sở. Trong đó, ngày cơ sở là ngày đầu tiên Sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu hoạt động là 28/07/2000 và chỉ số VN-Index lúc đó có giá trị cơ sở là 100 điểm.

Ví dụ: Chỉ số VN-Index lúc đóng phiên ngày 04/12/2021 là 1443.32, có nghĩa là tổng thị giá của tất cả các cổ phiếu đang niêm yết trên sàn HOSE khi kết thúc phiên giao dịch ngày 04/12/2021 có giá trị gấp 14.4332 lần giá trị gốc ngày 28/07/2021.

Phương pháp tính chỉ số VNIndex

Chỉ số VN-Index được Ủy ban chứng khoán nhà nước tính theo phương pháp chỉ số giá trị vốn hóa điều chỉnh free-float, được xác định bằng công thức sau:

Cách tính chỉ số VNindex
Cách tính chỉ số VNindex

Trong đó:

+ i = 1,2,3,…n

+ n: Số cổ phiếu trong rổ chỉ số

+ Pi : Giá cố phiếu i tại thời điểm tính toán

+ Si : Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu i tại thời điểm tính toán

+ fi : Tỷ lệ free-float làm tròn của cổ phiếu i trong rổ chỉ số tại thời điểm tính toán

+ Ci : Tỷ lệ giới hạn tỷ trọng vốn hóa

Với hệ số chia, trong trường hợp có sự tăng hoặc giảm giá trị vốn hóa thị trường mà nguyên nhân không phải do sự biến động giá thị trường mà do các sự kiện doanh nghiệp hoặc các thay đổi về số lượng cổ phiếu thành phần, số chia cần phải điều chỉnh. Nguyên tắc là làm cho chỉ số trước và sau khi có biến động là bằng nhau.

Cách tính chỉ số VNindex
Cách tính chỉ số VNindex

Ý nghĩa của chỉ số VNIndex

  • Thể hiện tâm ký của nhà đầu tư

Chỉ số VN-Index thể hiện biến động giá của cổ phiếu được niêm yết và giao dịch trên sàn HOSE mà giá của cổ phiếu thì lại phụ thuộc vào mức cung – cầu của nó trên thị trường. Vì vậy, chỉ số này phản ánh chung nhất tâm lý và thái độ của phần đông các nhà đầu tư đối với thực trạng nền kình tế.

  • Thể hiện mức tăng trưởng hay suy thoái của nền kinh tế

Khi phần lớn các doanh nghiệp trong một nền kinh tế kinh doanh hiệu quả, đạt được hoặc vượt trên kỳ vọng của các nhà đầu tư thì sẽ có nhiều các nhà đầu tư muốn sở hữu cổ phiếu công ty hơn, làm tăng tổng cầu, tăng giá bán cổ phiếu. Ngược lại nếu một nền kinh tế suy yếu, phần đông các doanh nghiệp kém hiệu quả thì sẽ dẫn đến các nhà đầu tư có thể quay lưng vs cổ phiếu, dẫn tới lượng cầu giảm, giá cổ phiếu giảm. Một thị trường có nền kinh tế tăng trưởng ổn định thì sẽ giúp cho chỉ số VN-Index phát triển ổn định hơn.

  • Thể hiện hiệu suất hiện tại của thị trường chứng khoán

Có thể coi hiệu suất của thị trường chứng khoán là tỷ lệ giá trị vốn hóa của thị trường ở thời điểm hiện tại so với giá trị vốn hóa tại ngày cơ sở (28/07/2000). Bằng cách xem xét và đánh giá chỉ số VN-Index, các nhà đầu tư có thể xác định được tình hình thị trường đang ở chiều hướng tích cực hay tiêu cực.

  • Thể hiện sự thay đổi, dịch chuyển trong cơ cấu nền kinh tế

Sau giai đoạn suy thoái, nền kinh tế sẽ phải cơ cấu lại để bước sang giai đoạn phục hồi và tăng trưởng. Thông qua chỉ số VN-Index, nhà đầu tư có thể thấy được sự thay đổi, chuyển đổi của thị trường. Ví dụ: chuyển từ suy thoái sang phục hồi, chỉ số này sẽ tăng dần từ thấp lên cao. Vì vậy, chỉ số này cũng giúp cho nhà đầu tư có thể nhận biết những thay đổi trong cơ cấu cũng như sự dịch chuyển của thị trường

Các chỉ số đáng lưu ý khác

Ngoài chỉ số VN-Index thì thị trường chứng khoán ở nước ta còn có một số chỉ số đáng lưu ý sau:

  • Chỉ số HN-Index là chỉ số thể hiện xu hướng biến động giá cùa toàn bộ cổ phiếu được niêm yết và giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Chỉ số này đại diện cho sàn HNX.
  • Chỉ số Upcom-Index là chỉ số thể hiện xu hướng biến động giá cùa toàn bộ cổ phiếu được niêm yết và giao dịch trên Sàn Upcom.
  • Chỉ số VN30 là chỉ số thể hiện xu hướng biến động giá cùa 30 cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) có giá trị vốn hóa và thanh khoản cao nhất.
  • Chỉ số HN30 là chỉ số thể hiện xu hướng biến động giá cùa 30 cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) có giá trị vốn hóa và thanh khoản cao nhất.

Công Hưng

Similar Posts