Chuyên viên đầu tư quyết định chất lượng dịch vụ đầu tư chứng khoán

Phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán là kỹ thuật xác định giá trị nội tại của doanh nghiệp bằng cách tập trung phân tích các yếu tố cơ bản liên quan đến hoạt động kinh doanh hiện tại và triển vọng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp.

Phân tích cơ bản một doanh nghiệp liên quan đến việc phân tích báo cáo tài chính các năm của doanh nghiệp đó, phân tích lợi thế ngành nghề, lĩnh vực mà doanh nghiệp, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và phân tích các lợi thế quản lý, cạnh tranh mà doanh nghiệp có,…

1. Phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán bao gồm:

 • Phân tích nền kinh tế: đánh giá môi trường kinh tế và những ảnh hưởng đến lĩnh vực ngành và công ty
 • Phân tích ngành: đánh giá triển vọng phát triển của ngành và đối thủ cạnh tranh trong ngành.
 • Phân tích công ty: đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Mục tiêu của phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản sử dụng các dữ liệu lịch sử và hiện tại để dự báo sự phát triển trong tương lai của công ty. Các mục tiêu chủ yếu của phân tích cơ bản bao gồm:

 • Dự báo về hiệu quả kinh doanh của công ty trong tương lai
 • Dự báo và tính toán các rủi ro có thể xảy ra đối với công ty.
 • Quản lý các rủi ro và giúp nhà quản trị đưa ra các quyết định nội bộ
 • Định giá cổ phiếu của một công ty và dự đoán sự thay đổi về giá thị trường của cổ phiếu đó trong tương lai.

3. Các nhân tố cần chú trọng trong phân tích cơ bản cổ phiếu

Đối với các nhà đầu tư chứng khoán thì phân tích cơ bản chủ yếu giúp cho nhà đầu tư có thể định giá được cổ phiếu của một doanh nghiệp đối tượng, dự đoán được sự thay đổi về giá trên thị trường của cổ phiếu. Từ đó giúp cho nhà đầu tư đưa ra quyết định mua/bán cổ phiếu và thời điểm mua/bán. Tuy nhiên, khi phân tích cơ bản cổ phiếu của một doanh nghiệp, hà đầu tư cần chú trọng các nhân tố sau:

 • Hoạt động kinh doanh của công ty
 • Mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách phát triển của công ty
 • Kết quả kinh doanh theo thời gian và khả năng phát triển tương lai của công ty
 • Nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Sức ép cạnh tranh và chính sách giá cả
 • So sánh kết quả kinh doanh của công ty đối với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường
 • Vị thế của công ty trong ngành nghề kinh doanh
 • Chất lượng quản lý

4. Ưu, nhược điểm của phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán

 • Ưu điểm:

+ Phân tích cơ bản giúp cho nhà đầu tư xác định được xu hướng trong dài hạn, nhận biết được các yếu tố tác động đến giá trị công ty và từ đó lựa chọn được doanh nghiệp tốt cho mục đích đầu tư và tránh những doanh nghiệp yếu.

+ Phân tích cơ bản giúp cho nhà đầu tư xác định được công ty đang bị định giá cao hơn hay thấp hơn giá trị thực của nó. Từ đó, xác định được thiểm điểm mua vào/ bán ra cổ phiếu của công ty dựa vào phương pháp đầu tư giá trị.

 • Nhược điểm:

+ Tốn kém thời gian và công sức do phải thu thập và xử lý một khối lượng thông tin lớn

+ Độ chính xác của việc phân tích phụ thuộc rất nhiều vào độ chính xác của các thông tin được thu nhập, đặc biệt là báo cáo tài chính của doanh nghiệp đối tượng.

+ Trong phân tích cơ bản có nhiều biến số phải tính đến và giá trị của các biến số này một phần mang tính chủ quan của người phân tích.

+ Nếu chỉ sử dụng phân tích cơ bản để đưa ra quyết định đầu tư chứng khoán thì nhà đầu tư dễ bị ảnh hưởng tâm lý, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng giao dịch và lợi nhuận thu về.

Công Hưng

Similar Posts