Phân biệt Quỹ Mở và Quỹ Đóng trong chứng khoán

Hiện nay, trên thị trường chứng khoán, hình thức đầu tư vào các quỹ ngày càng được các nhà đầu tư lựa chọn, trong đó phổ biến nhất là hai hình thức quỹ đóng và quỹ mở.

1. Khái niệm

 • Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.
 • Quỹ đóng là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Đặc điểm của quỹ mở

 • Sau đợt phát hành đầu tiên ra công chúng, giao dịch mua, bán chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư được thực hiện trực tiếp với công ty quản lý quỹ hoặc tại các đại lý chỉ định và được thực hiện định kỳ căn cứ vào giá trị tài sản ròng (NAV). Quỹ mở cho phép các nhà phát hành được phát hành thêm và mua lại cổ phiếu đã phát hành vào bất cứ lúc nào.
 • Nhà đầu tư mua các cổ phiếu của những quỹ mở trực tiếp từ công ty quản lý quỹ hoặc thông qua bên thứ ba
 • Quỹ mở không hạn chế số lượng người tham gia quỹ và không bị hạn chế về thời hạn của quỹ
 • Tần suất và thời gian cụ thể mua lại chứng chỉ quỹ mở được quy định cụ thể trong Điều lệ quỹ.
 • Các trường hợp công ty quản lý quỹ không phải thay mặt quỹ mở thực hiện việc mua lại chứng chỉ quỹ:

+ Do nguyên nhân bất khả kháng: Dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn,….

+ Không thể xác định giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ mở vào ngày định giá mua lại chứng chỉ quỹ mở

+ Các trường hợp khác mà Điều lệ quỹ quy định.

Đặc điểm của quỹ đóng

 • Quỹ đóng chỉ phát hành chứng chỉ quỹ một lần duy nhất khi tiến hành huy động vốn cho quỹ
 • Chứng chỉ quỹ đóng chỉ được phát hành cho nhà đầu tư hiện hữu của quỹ thông qua phát hành quyền mua chứng chỉ quỹ đóng được chuyển nhượng.
 • Các chứng chỉ quỹ của quỹ đóng được niêm yết trên sàn chứng khoán
 • Việc tăng vốn của quỹ đóng phải được sự chấp nhận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và đáp ứng được các điều kiện sau:

+ Điều lệ quỹ có quy định về việc tăng vốn

+ Lợi nhuận của quỹ tại năm liền trước năm đề nghị phải dương

+ Công ty quản lý quỹ không bị xử phạt hành chính về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khóa trpng hai năm đổ lại.

+ Phương án phát hành thêm chứng chỉ quỹ để huy động vốn phải được đại hội nhà đầu tư thông qua.

2. Phân biệt quỹ mở, quỹ đóng trong đầu tư chứng khoán

Chỉ tiêu Quỹ mở Quỹ đóng
Tính thanh khoản Tạo tính thanh khoản cao cho nhà đầu tư do nhà đầu tư có thể bán lại cho công ty quản lý quỹ Nhà đầu tư có thể bán lại chứng chỉ quỹ cho các nhà đầu từ khác trên sàn chứng khoán
Việc nắm giữ tiền Luôn phải sẵn sàng một lượng tiền mặt nhất định để mua lại chứng chỉ quỹ từ các nhà đầu tư khi có yêu cầu Công ty quản lý quỹ chỉ cần dự trữ lượng tiền mặt để đủ duy trì hoạt động của quỹ
Việc mua bán và phân phối chứng chỉ quỹ Được thực hiện trực tiếp với các công ty quản lý quỹ hoặc thông qua các đại lý: Công ty chứng khoán, ngân hàng,… Được thực hiện thông qua môi giới với phí môi giới giao dịch
Việc thay đổi quy mô quỹ Quy mô vốn có thể thay đổi đáng kể, không giới hạn, phụ thuộc vào số lượng mua bán của nhà đầu tư Quy mô vốn khá ổn định tới khi đáo hạn. Có thể có trường hợp tăng trong thời gian hoạt động theo điều lệ quỹ
Biến động giá so với NAV Tương đối thấp Tùy theo hiệu quả hoạt động của quỹ mà giá có sự biến động cao thấp khác nhau so với NAV
Thời gian hoạt động Không thời hạn Có thời hạn

Trên đây là những kiến thức về quỹ mở và quỹ đóng mà vnstockmarket.com đã tìm hiểu, mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp các nhà đầu tư có những kiến thức tổng quan nhất về các loại quỹ này trên thị trường và từ đó có đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn.

Công Hưng

Similar Posts