Các bài viết chia sẻ kiến thức, hiểu biết cơ bản về bản chất và thực trạng của các loại hình dịch vụ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mong muốn truyền tải các tư tưởng và quan điểm đầu tư hiệu quả với tầm nhìn dài hạn cùng đưa ra hệ thống các tiêu chuẩn đạo đức trong vấn đề quản lý, tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư cá nhân.