Xây dựng danh mục đầu tư cổ phiếu

Xây dựng danh mục đầu tư cổ phiếu hiểu đơn giản là lựa chọn cách đặt tiền vốn vào một số lượng những cố phiếu được cho là tiềm năng và phù hợp nhất cho nhà đầu tư.

Ngoài việc tối ưu lợi nhuận kỳ vọng, một danh mục đầu tư hợp lý còn giúp nâng cao khả năng đảm bảo mức độ rủi ro luôn nằm trong khả năng chịu đựng (risk tolerance) của nhà đầu tư. Bài viết dưới đây, Vnstockmarket xin chia sẻ 4 bước cơ bản để xây dựng danh mục đầu tư cổ phiếu một cách hiệu quả. 

1- Xác định các đặc tính để xây dựng danh mục đầu tư cho phù hợp:

  1. Xác định lợi nhuận mục tiêu/kỳ vọng (Investment objectives)
  2. Khả năng chịu đựng rủi ro của khách hàng (Risk tolerance)
  3. Thời gian đầu tư dự kiến (Investment horizon)
  4. Yêu cầu về chất lượng thanh khoản của cổ phiếu trong danh mục(Liquidity need)
  5. Xem xét các vấn đề về thuế và luật đầu tư (Tax & regulatory)
  6. Các vấn đặc biệt khác (unique circumstances) như các mối quan hệ, niềm tin và yêu cầu đặc biệt khác của nhà đầu tư.

Cách xây dựng danh mục đầu tư cổ phiếu

Dựa trên các thông tin cơ bản trên về khoản mục đầu tư, bản chính sách đầu tư IPS cần được xây dựng với các tiêu chí định lượng rõ ràng để thỏa mãn 6 đặc tính trên. Bản chính sách đầu tư có thể được chỉnh sửa và update hàng kỳ (6 tháng) hoặc bất kỳ lúc nào nếu khoản đầu tư có sự thay đổi đáng kể hoặc đến từ yêu cầu của nhà đầu tư (khách hàng)

Một danh mục đầu tư cổ phiếu hiệu quả cần duy trì được sự nhất quán với các tiêu chuẩn đặt ra của bản IPS (Investment Policy Statement). Thông qua IPS, sự hiệu quả của danh mục sẽ được đánh giá rõ ràng, giúp nhà đầu tư dễ ràng hiểu được mức độ hiệu quả của các quyết định đầu tư liên quan. 

2- Lựa chọn các mã cổ phiếu tiềm năng để xây dựng danh mục đầu tư

Là bước quan trọng và quyết định cao nhất đến hiệu quả dầu tư của danh mục. Có nhiều trường phái, phương pháp đầu tư khác nhau giúp nhà đầu tư có thể lựa chọn những mã cổ phiếu mà mình tin rằng sẽ có tiềm năng tăng trưởng vượt trội so với thị trường chung. 

Nếu bản thân nhà đầu tư chưa có phương pháp đầu tư hiệu quả, có thể tham khảo kênh hướng dẫn đầu tư Vnstockmarket của chúng tôi.

3- Tối ưu hóa danh mục đầu tư cổ phiếu

Ngoài việc lựa chọn các mã cổ phiếu tiềm năng mang lại lợi nhuận tốt nhất, việc phân bổ tỷ trọng vào các cổ phiếu đó cũng phải thỏa mãn 6 tiêu chí cơ bản ở trên. Đảm bảo rằng danh mục tối ưu về cả mặt lợi nhuận mục tiêu, phù hợp với mức độ chịu đựng rủi ro của nhà đầu tư, mà đáp ứng được các yêu cầu liên quan khác.

Video hướng dẫn tối ưu hóa tỷ trọng cổ phiếu đơn giản cho nhà đầu tư cá nhân:

4- Điều chỉnh và cơ cấu danh mục đầu tư cổ phiếu

Các cổ phiếu trong danh mục thường xuyên biến động theo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, xu hướng thị trường, sự kiện vĩ mô… do vậy việc điều chỉnh tỷ trọng hay bổ sung/loại bỏ mã cổ phiếu mới trong nhiều trường hợp giúp cải thiện độ hiệu của danh mục đầu tư.

Tuy nhiên, việc tái cơ cấu danh mục cần tuân thủ theo một số nguyên tắc nhất định trong IPS. Đảm bảo việc thay đổi vẫn nhất quán và phù hợp với các yêu cầu/kỳ vọng của nhà đầu tư về lợi nhuận, rủi ro và các yếu tố khác. Đồng thời tránh lạm dụng việc tái cơ cấu danh mục đầu tư để trading quá nhiều, làm tăng các chi phí không cần thiết, giảm hiệu quả đầu tư. 

Tham khảo dịch vụ đầu tư chuyên nghiệp của Vnstockmarket tại đây

Vnstockmarket

Similar Posts