HDbank muon co cau ngan hang yeu kem 1

HDBank vừa xin ý kiến cổ đông để góp không quá 9.000 tỷ đồng tham gia cơ cấu một ngân hàng yếu kém.

Ngân hàng Phát triển TP HCM (HDBank) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Hai nội dung chính là kế hoạch tham gia vào chương trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng và phát hành trái phiếu tại nước ngoài theo chương trình Euro Medium Term Note (EMTN).

Với nội dung tái cơ cấu nhà băng yếu kém, HDBank trình cổ đông kế hoạch theo hướng, khi nhận chuyển giao sẽ góp không quá 9.000 tỷ đồng vào vốn điều lệ. Sau đó, tùy theo lộ trình của phương án tái cơ cấu được duyệt, HDBank sẽ tiếp tục góp vốn sau.

Theo kế hoạch của nhà băng này, ngân hàng thương mại nhận chuyển giao bắt buộc sẽ là pháp nhân độc lập với HDBank, không thực hiện hợp nhất và được loại trừ khi tính tỷ lệ an toàn vốn. Khoản góp vốn không phải thực hiện trích lập dự phòng giảm giá và được loại trừ khi tính giới hạn góp vốn, mua cổ phần của HDBank.

Về lợi ích, HDBank cho biết việc nhận chuyển giao bắt buộc vừa thực hiện nhiệm vụ của ngành ngân hàng, vừa là cơ hội bứt phá để tăng quy mô.

“Đặc biệt, việc hỗ trợ cơ chế ưu đãi bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng hàng năm giúp HDBank có thể tăng trưởng đột phá, chiếm lĩnh thị trường và trở thành một trong các ngân hàng top đầu trong 5 năm tới”, tờ trình gửi cổ đông viết.

Theo bộ phận phân tích của Công ty chứng khoán SSI (SSI Research), thông tin về ngân hàng mục tiêu vẫn chưa được tiết lộ, nhưng việc HDBank dự kiến góp trước 9.000 tỷ đồng và tích cực huy động vốn trong vài năm qua cho thấy ngân hàng có thể đang đàm phán các điều khoản tốt hơn của thương vụ này.

4 ngân hàng yếu kém thuộc diện tái cơ cấu hiện nay gồm Ngân hàng Đông Á (DongABank) và 3 ngân hàng mua bắt buộc là Xây dựng (CB), Đại Dương (Oceanbank), Dầu khí toàn cầu (GPBank). Đầu tháng 2 năm nay, Thủ tướng cũng giục triển khai ngay việc xử lý, cơ cấu lại hai ngân hàng thương mại yếu kém đã được cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương và tiếp tục xây dựng phương án xử lý, cơ cấu lại cho hai ngân hàng yếu kém còn lại.

Việc tham gia chương trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng được một số ngân hàng nhắc tới gần đây, trong đó có Vietcombank và MB.

Ngoài kế hoạch tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng, HDBank cũng trình cổ đông phương án phát hành trái phiếu EMTN với tổng giá trị 900 triệu USD trong giai đoạn 2022-2024. Trái phiếu có kỳ hạn 3-10 năm, dự kiến được phát hành cho các nhà đầu tư quốc tế và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX).

Minh Sơn/Vnexpress

Similar Posts