Theo số liệu công bố của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), tổng số tài khoản chứng khoán của thị trường Việt Nam tính tới cuối tháng 6/2022 là gần 6.2 triệu tài khoản, tăng 466,483 tài khoản so với cuối tháng trước.

So với tháng 5, số tài khoản mở mới giảm nhẹ 2%.

Trong đó, tài khoản mở mới của cá nhân trong nước đạt 466,071 tài khoản, cũng giảm nhẹ 2% so với tháng trước.

Số tài khoản mở mới các tháng từ đầu năm 2022 đến nay

tai khoan mo moi thang 6

Theo Vietstock

Similar Posts