Phiên 12/08, tự doanh công ty chứng khoán chuyển sang bán ròng 32.6 tỷ đồng, kết thúc chuỗi mua ròng 14 phiên liên tiếp. Lực bán tập trung ở cổ phiếu FPT (22.3 tỷ đồng). Nhóm chứng khoán được mua ròng mạnh VCI (25.5 tỷ đồng), VND (4.5 tỷ đồng) dẫn đầu nhóm mua ròng. Tuy vậy, SSI bị bán ròng gần 4 tỷ đồng.

Top 10 cổ phiếu tự doanh mua ròng phiên 12/08

tu doanh mua rong 1208

Top 10 cổ phiếu tự doanh bán ròng phiên 12/08

tu doanh ban rong 1208

Đông Tư / Vietstock

Similar Posts