doanh nghiep tra co tuc nguon Vietstock

Có 20 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 22-26/08. Trong đó, tỷ lệ thực hiện cao nhất là 25%.

Doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt từ ngày 22-26/08/2022

top co tuc 200822 2

Nguồn: VietstockFinance

CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS, HOSE: SGN) và CTCP Sonadezi Long Bình (HNX: SZB) là 2 doanh nghiệp chia cổ tức cao nhất tuần, với tỷ lệ thực hiện cùng là 25% (1 cp sở hữu nhận được 2,500 đồng).

SGN, với hơn 33.5 triệu cp đang lưu hành, ước tính cần chi gần 84 tỷ đồng để hoàn tất thanh toán. Trong quý 2/2022, SGN lãi ròng 48.7 tỷ đồng, gấp gần 2.3 lần cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt gần 79 tỷ đồng lãi ròng, tăng trưởng 43%. Mức tăng trưởng này đến từ việc khai thác chuyến bay quốc nội phục hồi mạnh khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt – theo giải trình của SGN với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Trong khi đó SZB cần chi khoảng 75 tỷ đồng với 30 triệu cp đang lưu hành. Năm 2022, Ban lãnh đạo SZB đánh giá tính hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp còn bị ảnh hưởng. Do đó, SZB đặt mục tiêu 2022 có doanh thu 383 tỷ đồng (tăng 9%) và lợi nhuận trước thuế 127 tỷ đồng (giảm 1%). Tỷ lệ chia cổ tức duy trì ở mức 25%.

Ngoài ra, có 6 doanh nghiệp chốt trả cổ tức bằng cổ phiếu trong tuần từ 22-26/08. Cao nhất là MBB với tỷ lệ thực hiện 100:20 (100 cp nhận được 20 cổ phiếu mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/08/2022.

Hồng Đức / Vietstock

FILI

Similar Posts