Đa dạng hóa danh mục

Đa dạng hóa danh mục đầu tư là một trong những cách hiệu quả để giảm thiểu rủi ro cho danh mục đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của nhà đầu tư cá nhân còn mang nhiều cảm tính dễ dẫn đến thiếu hiệu quả. Dưới đây Vnstockmarket xin đưa ra một số lỗi thường gặp khi đa dạng hóa danh mục đầu tư chứng khoán:

1. Đa dạng hóa danh mục không phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro. 

Phân bổ tiền vốn vào nhiều hay ít mã chứng khoán đều có những lợi thế và hạn chế khác nhau. Điều quan trọng là nhà đầu tư xác định được mức độ chịu đựng rủi ro của mình để lựa chọn phương án đa dạng hóa danh mục cho hợp lý.

 Do vậy, nguyên tắc quan trọng nhất của việc xây dựng danh mục đầu tư, trước tiên phải xác định khả năng chịu đựng rủi ro của nhà đầu tư với số vốn bỏ ra để đầu tư chứng khoán, cũng như các yêu cầu/mong muốn cụ thể khác. 

Các yếu tố cần lượng hóa để xác định mức độ chịu đựng rủi ro của nhà đầu tư: 

  1. Xác định lợi nhuận mục tiêu/kỳ vọng (Investment objectives)
  2. Khả năng chịu đựng rủi ro của khách hàng (Risk tolerance)
  3. Thời gian đầu tư dự kiến (Investment horizon)
  4. Yêu cầu về chất lượng thanh khoản của cổ phiếu trong danh mục(Liquidity need)
  5. Xem xét các vấn đề về thuế và luật đầu tư (Tax & regulatory)
  6. Các vấn đặc biệt khác như các mối quan hệ, niềm tin và yêu cầu đặc biệt khác của nhà đầu tư, (unique circumstances).

Việc đa dạng hóa danh mục không bám sát với yêu cầu đó, dễ dẫn đến hoặc danh mục quá an toàn, giảm khả năng đạt được lợi nhuận so với yêu cầu của nhà đầu tư. Hoặc danh mục quá rủi ro vượt qua khả năng chịu tổn thất vốn, dễ đẩy nhà đầu tư vào tình trạng khó khăn tài chính. 

Ngoải ra anh/chị nhà đầu tư có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn cách xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán phù hợp.

2. Không tối ưu hóa danh mục đầu tư trong quá trình đa dạng hóa

Tối ưu hóa danh mục đầu tư là việc phân bổ tỷ trọng các cổ phiếu được chọn để đầu tư, một cách tối ưu nhất dựa trên các kỳ vọng lợi nhuận trên phần bù rủi ro. Đây cũng là bước khá quan trọng mà các quỹ đầu tư luôn thực hiện khi xây dựng danh mục đầu tư.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, việc tối ưu danh mục đầu tư thường gặp ít nhiều khó khăn, do thiếu kinh nghiệm cũng như kỹ thuật xây dựng. Dưới đây, xin hướng dẫn cách đơn giản để tối ưu danh mục đầu tư chứng khoán bằng giải pháp Solver trên phần mềm Excel.

3. Đánh giá quá cao mức độ an toàn của việc đa dạng hóa danh mục.

Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư thường có hiệu quả tốt hơn trong dài hạn, nhờ không chỉ việc giảm thiểu rủi ro kinh doanh tập trung vào một số công ty mà còn tối ưu mối quan hệ biến động của các mã cổ phiếu trong danh mục.

Tuy nhiên trong một số thời điểm ngắn hạn, đặc biệt trong điều kiện thị trường chứng kiến các cú sốc kinh tế khiến hàng loạt mã cổ phiếu đồng loạt giảm sâu. Lúc này, hiệu quả của việc đa dạng hóa giảm đáng kể.

Do vậy, đối với việc cân bằng tài sản cá nhân nhà đầu tư, việc đa dạng hóa danh mục cổ phiếu nên được xem xét rộng hơn với các loại tài sản cá nhân khác của nhà đầu tư như Bất động sản, trái phiếu, vàng… Đặc biệt trong trường hợp số vốn đầu tư vào danh mục cổ phiếu là đáng kể.

Sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư cao cấp của chúng tôi, để được tư vấn xây dựng danh mục đầu tư tối ưu và phù hợp với yêu cầu của quý nhà đầu tư.

Vnstockmarket

Similar Posts