Cơ chế phí dịch vụ đầu tư chứng khoán lành mạnh

Ở nhiều bài viết liên quan, Vnstockmarket thường khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các dịch vụ đầu tư chứng khoán có cơ chế tính phí lành mạnh, để đảm bảo chất lượng dịch vụ và giảm thiểu các vấn đề về rủi ro đạo đức mà nhà đầu tư có thể gặp phải. 

Bởi, rủi ro khi nhà đầu tư sử dụng các loại dịch vụ đầu tư chứng khoán có cơ chế không lành mạnh bao gồm:

 • Chất lượng và mục đích của các khuyến nghị đầu tư, các khoản mục đầu tư suy thoái (không hướng hoàn toàn đến lợi ích của khách hàng),
 • Trình độ năng lực đầu tư của nhân viên tư vấn, nhân viên đầu tư kém (sử dụng nhân viên môi giới để tư vấn đầu tư),
 • Mập mờ giữa các loại chi phí dịch vụ, khó quản lý chi phí tài khoản.
 • Các loại chi phí có thể phát sinh quá cao nếu giao dịch ở cường độ cao
 • Tiềm ẩn các rủi ro đạo đức từ đơn vị cung cấp dịch vụ

Để đảm bảo một cơ phí dịch vụ đầu tư chứng khoán lành mạnh, cả 3 điểm dưới đây cần được cam kết:

 1. Các loại phí dịch vụ chứng khoán cần phải tách bạch với nhau. Các loại phí dịch vụ mang tính chất như tư vấn đầu tư, ủy thác đầu tư phải đơn nhất phụ thuộc trực tiếp vào kết quả đầu tư tài khoản.
 2. Lợi ích và thu nhập của người thực hiện tư vấn hoặc chuyên viên đầu tư cũng cần gắn kết theo hiệu quả đầu tư của khách hàng.
 3. Tuyệt đối lợi ích của người hoặc đơn vị nhận tư vấn đầu tư hoặc ủy thác đầu tư không được bao gồm các loại phí dịch vụ khác phát sinh trên tài khoản của nhà đầu tư, đặc biệt là phí giao dịch. (nếu có thì phải được miêu tả rõ trong IPS của khách hàng, và có các điều khoản đảm bảo các khoản phí đó là không đáng kể, nếu lớn đáng kể phải được hoàn lại một phần cho khách hàng).

Cơ chế phí dịch vụ chứng khoán như trên sẽ đảm bảo đơn vị cung cấp dịch vụ đầu tư và chuyên viên đầu tư làm việc nỗ lực vì một mục tiêu duy nhất là hiệu quả đầu tư cho khách hàng. 

Tuy nhiên hiện trạng hiện nay cơ chế phí dịch vụ phí chồng phí phổ biến ở hầu hết các công ty chứng khoán và các công ty dịch vụ đầu tư thông thường khác. Điển hình là dịch vụ tư vấn từ các công ty chứng khoán thông qua các nhân viên môi giới.

Việc này gây nhiều rủi ro cho khách hàng, trong đó nhiều trường hợp nhà đầu tư giao dịch thường xuyên và sử dụng mức margin cao với sự tư vấn của nhân viên môi giới, tiêu tốn trên 20% giá trị tài sản đầu tư cho các loại phí dịch vụ. 

Dưới đây xin phân tích chi tiết hiện trạng hiện nay, giải thích vì sao anh/chị không nên sử dụng các loại hình dịch vụ đầu tư có cơ chế phí như vậy:

1. Cơ chế phí dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán:

Hiện trạng hiện nay, phần lớn nhà đầu tư cá nhân sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư ở các công ty môi giới chứng khoán, dưới hình thức nhân viên quản lý tài khoản. Trong đó, nhiều nhà đầu tư cũng không để ý và hiểu hoàn toàn bản chất của dịch vụ này mà chỉ đơn thuần nhận tư vấn và hỗ trợ từ các nhân viên môi giới.

Thực tế phần lớn các công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch, chia dịch vụ môi giới thành 2 loại khác nhau:

 1. Tài khoản chứng khoán tự giao dịch (không có nhân viên quản lý tài khoản)
 2. Tài khoản chứng khoán có nhân viên môi giới quản lý tài khoản.

Ở loại hình dịch vụ thứ nhất thường có chi phí giao dịch và phí dịch vụ rẻ hơn, xem bảng chi tiết dưới đây:

Cơ chế phí dịch vụ đầu tư chứng khoán lành mạnh

Ở bảng phí so sánh ở trên, có thể thấy phí giao dịch rẻ hơn đáng kể ở hình thức tự giao dịch online. Ví dụ như ở MBS chi phí này chỉ là 0.12%; Ở hình thức thứ 2 giao dịch có nhân viên tư vấn thì giao động từ 0.15% đến 0.3%. Phần chênh lệch đó gọi chung là phần phí tư vấn đầu tư của nhân viên môi giới cho khách hàng.

Hình thức trả phí tư vấn đầu tư dựa trên một phần phí giao dịch như trên, là cơ chế phí dịch vụ đầu tư không lành mạnh điển hình, do:

 • Động lực và thu nhập của người tư vấn phụ thuộc vào cường độ giao dịch; chứ không phải vì hiệu quả đầu tư cho khách hàng
 • Cường độ giao dịch càng cao, hiệu quả đầu tư càng thấp. Mức chi phí dịch vụ phải trả tăng lên sẽ bào mòn lợi nhuận đầu tư đạt được.

Video ước tính chi phí giao dịch chứng khoán:

Một dịch vụ đầu tư chứng khoán cao cấp, không để khách hàng chịu rủi ro và phụ thuộc vào cái “tâm” của nhân viên môi giới hay bất cứ chuyên viên đầu tư nào. Mà dịch vụ cao cấp đó cần có sẵn một cơ chế lành mạnh và minh bạch cho khách hàng. Đảm bảo đơn vị hoặc người cung cấp dịch vụ làm việc hoàn toàn vì lợi ích khách hàng vì đó cũng là lợi ích của chính họ. 

2. Phí dịch vụ ủy thác đầu tư chứng khoán:

Hiện nay trên thị trường chứng khoán Việt Nam, các dịch vụ ủy thác đầu tư chưa phát triển chuyên nghiệp. Chủ yếu phát sinh ở hình thức nhà đầu tư ủy thác tài khoản cho broker. Hình thức này rất rủi ro cho nhà đầu tư, về cả mặt chất lượng chuyên môn đầu tư cùng rủi ro đạo đức lớn từ các nhân viên môi giới. Đặc biệt với cơ chế tính phí dịch vụ như đã đề cập ở trên.

Cơ chế phí dịch vụ chứng khoán lành mạnh cho dịch vụ ủy thác đầu tư chứng khoán cao cấp:

 • Phí ủy thác đầu tư phải hoàn toàn độc lập, tách bạch với phí giao dịch và các loại chi phí phát sinh khác. Nhằm giảm thiểu rủi ro bên cung cấp dịch vụ sẽ bớt lợi dụng quyền quản lý tài khoản ủy thác đầu tư, làm tăng chi phí dịch vụ phát sinh trên tài khoản ủy thác.
 • Trong trường hợp bên cung cấp dịch vụ ủy thác được hưởng lợi từ các phí dịch vụ phát sinh trên tài khoản đầu tư, thì phải làm rõ và ước tính các loại chi phí dịch vụ như phí giao dịch, margin, ứng tiền… có thể phát sinh khi áp dụng các chiến lược đầu tư khác nhau được miêu tả chi tiết trong IPS (chính sách đầu tư) của khách hàng, để giảm thiểu rủi ro lạm dụng quyền quản lý tài khoản đầu tư.
 • Phí dịch vụ ủy thác phải được tính dựa trên toàn bộ hoặc một phần hiệu quả đầu tư thực tế của khách hàng đối.

Tham khảo dịch vụ đầu tư cơ chế phí dịch vụ chứng khoán lành mạnh của chúng tôi tại đây

Vnstockmarket

Similar Posts