Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 3/2022.

Các mã không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ chủ yếu nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát như: BII, BKC, CIA, CJC, CTC, DZM, HHG, IVS, KVC, L35, L43, L62, LM7, LUT, MAC, MAS, MIM, NSH, PCG, PEN, PGT, PPE, PV2, SD4, SDT, SJE, SPI, SSM, TFC, TTH, TTZ, VC9, VE1, VIG, VKC, VTJ, VTL.

7 mã có khả năng bị hủy niêm yết: PDC, HGM, CKV, PHP, PVL, SD2, TST và 4 mã trong tình trạng bị hủy niêm yết bắt buộc: APP, C92, HPM, VIE.

Có 3 mã thuộc diện thời gian niêm yết dưới 6 tháng là HMR, SPC, TOT.

2 mã thuộc diện bị hạn chế giao dịch gồm: KDM, VGP.

3 mã bị hạn chế giao dịch và thuộc diện bị kiểm soát là: CTX, LCS, OCH.

1 mã trong Danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ chưa đủ 6 tháng là MHL.

Bên cạnh đó, BLF bị cắt margin do lợi nhuận sau thuế tại BCTC kiểm toán năm 2021 là số âm và chứng khoán bị hạn chế giao dịch.

Riêng EBS chậm công bố thông tin BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Theo Vietstock

Similar Posts