Về nợ, khác với cơ cấu cũ không nợ vay, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn CTD dưới trướng chủ mới tăng thêm 1.312 tỷ đồng sau nửa năm, hiện chiếm 8% tổng nguồn vốn. Trong đó, trong kỳ CTD xuất hiện khoản vay nợ dài hạn gần 530 tỷ đồng.

Xây dựng Coteccons (CTD) vừa công bố BCTC quý 2/2022, ghi nhận doanh thu hơn 3.280 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ xây dựng và cho thuê thiết bị xây dựng tăng trưởng. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp tương ứng tăng 60%.

Về chi phí, đáng chú ý trong kỳ chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến, chủ yếu do phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 242 tỷ đồng cho dự án D’Capitale.

Kết quả, Công ty báo lỗ 24 tỷ trong quý 2 năm nay, cùng kỳ lãi 45 tỷ đồng.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, CTD ghi nhận doanh thu 5.193 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 5,44 tỷ đồng, giảm 94,5% so với cùng kỳ.

Coteccons (CTD) lỗ ròng 24 tỷ trong quý 2/2022, tăng hơn 1.000 tỷ nợ vay và đang chịu lỗ khi bắt đáy chứng khoán - Ảnh 1.

Năm 2022, CTD đặt kế hoạch doanh thu 15.010 tỷ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 20 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới thực hiện được 27,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đặc biệt, quý 2 năm nay CTD bắt đầu mang 220 tỷ đồng đi đầu tư cổ phiếu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh TTCK giảm mạnh từ mức đỉnh thiết lập hồi quý 1/2022. Kết quả, CTD hiện đang phải trích lập 20,45 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán cho danh mục đầu tư.

Trong đó, CTD đang đầu tư 30,47 tỷ đồng cổ phiếu FPT; 29,99 tỷ đồng cổ phiếu TCB, trích lập dự phòng 7,95 tỷ đồng; đầu tư 22,36 tỷ đồng cổ phiếu MWG; và đầu tư 136,78 tỷ đồng các cổ phiếu khác, đã trích lập dự phòng 12,5 tỷ đồng.

Coteccons (CTD) lỗ ròng 24 tỷ trong quý 2/2022, tăng hơn 1.000 tỷ nợ vay và đang chịu lỗ khi bắt đáy chứng khoán - Ảnh 2.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của CTD tăng 9,4% so với đầu năm lên 16.457 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 9.139,8 tỷ đồng, chiếm 55,5% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.698 tỷ đồng, chiếm 22,5% tổng tài sản.

Về nợ, khác với cơ cấu cũ không nợ vay, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn CTD dưới trướng chủ mới tăng thêm 1.312 tỷ đồng sau nửa năm, hiện chiếm 8% tổng nguồn vốn. Trong đó, trong kỳ CTD xuất hiện khoản vay nợ dài hạn gần 530 tỷ đồng.

Coteccons (CTD) lỗ ròng 24 tỷ trong quý 2/2022, tăng hơn 1.000 tỷ nợ vay và đang chịu lỗ khi bắt đáy chứng khoán - Ảnh 3.

Tri Túc / Cafef

Theo Nhịp sống kinh tế

Similar Posts