Cả nước có gần 13.200 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7, tăng gần 51% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo kinh tế – xã hội vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy cả nước có gần 13.200 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt 2.300, giảm 53% so với cùng kỳ 2021. Đồng thời, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể đạt 1.767, tăng 22,5%.

Tháng 7, doanh nghiệp thành lập mới tăng gấp rưỡi - Ảnh 1.

Tổng cục Thống kê lý giải giá nguyên vật liệu đầu vào và chi phí vận chuyển tăng cao đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong tháng 7 vừa qua.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính chung 7 tháng, cả nước có 133.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 26,8% so với cùng kỳ 2021.

Ngoài ra, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 94.600, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm vừa qua. Như vậy, bình quân mỗi tháng có 13.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo Ngọc Hà / Cafef

Người đồng hành

Similar Posts