Chất lượng dịch vụ đầu tư chứng khoán

Chất lượng dịch vụ đầu tư chứng khoán như tư vấn, ủy thác đầu tư có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đầu tư của khách hàng. Bài viết chỉ ra điểm khác biệt giữa dịch vụ đầu tư chứng khoán cao cấp và các dịch vụ đầu tư chứng khoán thông thường tóm gọn ở 4 tiêu chí:

 1. Cơ chế phí dịch vụ cho khách hàng
 2. Trình độ kinh nghiệm của các chuyên viên đầu tư chứng khoán
 3. Cam kết giám sát & tuân thủ đạo đức nghề nghiệp
 4. Mức phí dịch vụ hợp lý

1. Cơ chế phí dịch vụ đầu tư chứng khoán: 

Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu để đánh giá chất lượng dịch vụ đầu tư chứng khoán, nhưng lại lại là yếu tố bị lợi dụng thường xuyên trên lợi ích của khách hàng. Một trong những cơ chế phí dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán nhiều vấn đề nhất là từ nhân viên môi giới ở các công ty chứng khoán.

Đây là cơ chế dịch vụ đầu tư rất thiếu lành mạnh, và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng về chất lượng dịch vụ, bởi:

 1. Phí tư vấn gộp cùng phí giao dịch
 2. Nhân viên tư vấn được trả lương theo phí hoa hồng môi giới

Cả 2 yếu tố trên chỉ thúc đẩy nhân viên môi giới tư vấn “ngầm” khuyến khích khách hàng giao dịch, làm gia tăng chi phí tài khoản chứng khoán, vì đó cũng là lợi ích họ được hưởng. Cũng do cơ chế này, mà các công ty chứng khoán cũng không chú trọng việc xây dựng chất lượng nhân viên tư vấn. Chủ yếu tuyển dụng các nhân viên trẻ, có máu sale và tích cực tìm kiếm khách hàng, và cũng có thể đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, không có nền tảng kiến thức đầu tư, tài chính tốt.

Xây dựng một cơ chế phí dịch vụ đầu tư lành mạnh là điều kiện quan trọng nhất để nhà đầu tư có thể tin tưởng rằng đơn vị cung cấp dịch vụ đầu tư sẽ nỗ lực vì lơi ích của khách hàng. Chỉ có thế, đơn vị tư vấn mới tích cực nâng cao chất lượng của hệ thống nhân viên, chuyên viên đầu tư, thay vì chỉ tuyển nhân viên “sale” về dẫn nhà đầu tư theo con đường cờ bạc chứng khoán.

2. Năng lực của chuyên viên đầu tư quyết định chất lượng dịch vụ đầu tư chứng khoán

Chuyên viên đầu tư quyết định chất lượng dịch vụ đầu tư chứng khoán
Chuyên viên đầu tư quyết định chất lượng dịch vụ đầu tư chứng khoán

Là người tư vấn hoặc thực hiện đầu tư cho khách hàng, năng lực đầu tư của chuyên viên ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư sau cùng của khách hàng. Trình độ của chuyên viên đầu tư chứng khoán có thể được đánh giá bởi các yếu tố chính dưới đây:

 1. Kinh nghiệm đúc kết từ môi trường làm việc đầu tư, 
 2. Mức độ đào tạo chuyên sâu 
 3. Kết quả đầu tư trong quá khứ
 4. Các cam kết tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp

Các chuyên viên đầu tư cao cấp, làm việc nhiều năm ở các quỹ đầu tư, tập đoàn kinh tế hay các tổ chức tài chính lớn sẽ được đánh giá cao. Anh/chị nhà đầu tư có thể đọc thêm bài viết về các tiêu chuẩn đánh giá chuyên viên đầu tư chứng khoán tại đây

3. Cam kết giám sát và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp:

Chứng khoán là ngành thâm dụng tri thức nhưng cũng nhiều chiêu trò phức tạp mang tính nghề nghiệp. Do vậy những nhà đầu tư cá nhân không nắm rõ hết các vấn đề, dễ bị nhiều thiệt thế. Đặc biệt với thị trường chứng khoán mới phát triển như thị trường Việt Nam, khi pháp luật còn nhiều kẽ hở chưa thể bảo vệ hết mọi khía cạnh cho nhà đầu tư. 

Dịch vụ đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cần phải đáp ứng được yêu cầu đó bằng các công cụ sàn lọc rủi ro và hệ thống kiểm soát sau hiệu quả. Đảm bảo rằng các chuyên viên khi đưa ra các khuyến nghị đầu tư hay thực hiện đầu tư cho khách hàng đều tuần thủ các nguyên tắc trọng yếu ngành nghề, nhằm tránh các rủi ro: 

 • Khuyến nghị/thực hiện đầu tư các mã cổ phiếu quá rủi ro không phù hợp với khách hàng,
 • Khuyến nghị/thực hiện đầu tư các mã cổ phiếu có dấu hiệu lừa đảo, làm giá chứng khoán.
 • Khuyến nghị/thực hiện đầu tư mà không tìm hiểu, phân tích và dựa trên các cơ sở đầu tư hợp lý. 
 • Lựa chọn mua cổ phiếu cho khách hàng do lợi ích khác cho bản thân… 

4.  Chất lượng dịch vụ đầu tư chứng khoán còn thể hiện qua mức phí hợp lý

Với mọi loại hình dịch vụ đầu tư chứng khoán tư vấn, ủy thác hay quản lý quỹ, thì đóng góp công sức của bên cung cấp dịch vụ vào lợi nhuận cho tài khoản luôn có những giới hạn. Bởi luôn còn có các yếu tố khác về điều kiện thuận lợi của thị trường chung, sự chấp nhận rủi ro tiềm ẩn của khách hàng và cả những yếu tố may mắn… nằm ngoài dự tính và kiểm soát của cả khách hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ đầu tư chứng khoán.

Việc tổ chức cung cấp dịch vụ yêu cầu phí quá cao so với thông lệ ngành, không chỉ lấy phí đắt mà còn cho thấy họ quá đề cao năng lực và công sức đầu tư của họ so với thực tế. Điều này vi phạm những điều cơ bản của đạo đức nghề nghiệp ngành đầu tư tài chính. Chi phí dịch vụ đầu tư chứng khoán như thế nào là hợp lý, anh/chị nhà đầu tư có thể đọc thêm bài viết tại đây.

Tham khảo dịch vụ ủy thác đầu tư chứng khoán cao cấp của Vnstockmarket.

 

Vnstockmarket

 

 

Similar Posts