So sánh chuyên viên đầu tư chứng khoán cao cấp và nhân viên môi giới chứng khoán

Sự khác biệt giữa chất lượng dịch vụ đầu tư chứng khoán cao cấp với dịch vụ đầu tư chứng khoán thông thường ở các công ty môi giới chứng khoán, thể hiện ở chính sự khác biệt giữa chuyên viên đầu tư chứng khoán và nhân viên môi giới.

 Dưới đây xin đưa ra 5 tiêu chí phân biệt bản chất và năng lực chuyên môn giữa 2 vị trí này, hi vọng sẽ giúp nhà đầu tư có thêm thông tin cho các quyết định sử dụng dịch vụ đầu tư của mình. 

Xin lưu ý, bài viết mang tính chủ quan của tác giả làm việc tại Vnstockmarket. Các tiêu chí so sánh về:

 • Chất lượng của chuyên viên đầu tư lấy so sánh là chất lượng chuyên viên ở các dịch vụ đầu tư chứng khoán cao cấp tại Vnstockmarket. 
 • Chất lượng của nhân viên môi giới được lấy so sánh là chất lượng nhìn chung toàn thị trường.

1. Nền tảng chuyên môn

Nhân viên môi giới chứng khoán:

Có thể xuất phát từ nhiều ngành nghề khác nhau không liên quan đến lĩnh vực đầu tư tài chính. Thực tế thì các công ty môi giới chứng khoán khi tuyển dụng nhân sự cũng không quan tâm đến vấn đề này, quan trọng là họ có khả năng sale khách hàng về công ty giao dịch hay không.

Chuyên viên đầu tư chứng khoán:

Được đào tạo chuyên sâu từ các trường đại học top đầu trong và ngoài nước. Có các chứng chỉ về đầu tư, tài chính quốc tế như CFA, MBA… Đây là điều kiện cần để các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp tuyển dụng vị trí này.

 

So sánh chất lượng chuyên viên đầu tư chứng khoán và nhân viên môi giới chứng khoán

2. Khối lượng và tính chất công việc chính 

Nhân viên môi giới chứng khoán:

 • Tìm kiếm khách hàng
 • Tư vấn, hướng dẫn khách hàng giao dịch đầu tư
 • Hỗ trợ các vấn đề tài khoản khác.

Chuyên viên đầu tư chứng khoán: 

 • Tìm kiếm và nhận định các mã cổ phiếu đầu tư tiềm năng,
 • Tư vấn giao dịch, đầu tư,
 • Quản trị danh mục đầu tư
 • Hỗ trợ các vấn đề khác liên quan.

3. Nền tảng kinh nghiệm làm việc đầu tư

Nhân viên môi giới chứng khoán:

 • Kinh nghiệm làm việc xuất phát từ đa dạng ngành nghề khác nhau

Chuyên viên đầu tư

 • Làm đầu tư tại các tổ chức tài chính, tư vấn tài chính, kiểm toán, các tập đoàn kinh tế.

4. Năng lực làm việc: 

Nhân viên môi giới: 

 • Có khả năng nói về các vấn đề kinh thế vĩ mô, doanh nghiệp, ngành nghề
 • Có khả năng trình bày các quan điểm đầu tư với khách hàng một cách thuyết phục
 • Có khả năng sử dụng thành thạo phân tích kỹ thuật để trading

Chuyên viên đầu tư

 • Có khả năng lượng hóa các vấn đề kinh tế bằng các model kinh tế, định giá.
 • Phân tích và nhận định các khoản đầu tư toàn diện (bao gồm cả tiềm năng và rủi ro tương ứng)
 • Tư vấn các khoản đầu tư và xây dựng danh mục phù hợp với yêu cầu kỳ vọng và khả năng chịu đựng rủi ro của khách hàng. 
 • Cam kết tuân thủ các chuẩn mực đạo đức

5. Thu nhập và lợi ích kinh tế

Nhân viên môi giới chứng khoán: 

 • Thu nhập dựa trên phí giao dịch của tài khoản khách hàng
 • Nhà đầu tư mất càng nhiều phí giao dịch, nhân viên môi giới chứng khoán càng được hưởng lợi.

Chuyên viên đầu tư chứng khoán: 

 • Thu nhập độc lập với chi phí hay lợi nhuận của tài khoản khách hàng
 • Hoặc dựa trên một phần hiệu quả đầu tư của khách hàng.
 • Kết quả đầu tư tốt của khách hàng hỗ trợ tốt cho chuyên viên đầu tư. 

Ngoài ra nhà đầu tư có thể tham khảo thêm bài viết dưới đây để có thêm thông tin về các chuyên viên đầu tư chứng khoán cao cấp tại Vnstockmarket.

Chuyên viên đầu tư chứng khoán cao cấp | 3 tiêu chuẩn quan trọng

 

Similar Posts