Nhung ngan hang nao vua duoc Moodys nang hang tin nhiem

Moody’s cho biết, sức mạnh tín dụng quốc gia là yếu tố đầu vào quan trọng trong việc xếp hạng các tổ chức tài chính trong nước. Trước đó, Moody’s đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ Ba3 lên Ba2.

Tổ chức xếp hạng Moody’s Investors Service (Moody’s) mới đây đã cập nhật mức xếp hạng đối với 12 ngân hàng Việt Nam, sau khi nâng mức xếp hạng quốc gia của Việt Nam lên 1 bậc hôm 6/9.

Các ngân hàng được cập nhật xếp hạng là: (1) Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), (2) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), (3) Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), (4) Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), (5) Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), (6) Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), (7) Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) , (8) Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), (9) Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), (10) Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB), (11) Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank ) và (12) Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Cụ thể, tổ chức xếp hạng tín nhiệm này đã nâng xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi nội tệ, ngoại tệ dài hạn của 8 ngân hàng lên một bậc. Danh sách này bao gồm ABBank, VietcomBank, BIDV, LienVietPostBank, OCB, SHB, SeABank, TPBank, Agribank, VIB, VietinBank, và MSB.

Đồng thời, nâng một bậc đối với xếp hạng rủi ro đối tác bằng nội tệ, ngoại tệ và đánh giá rủi ro đối tác với 7 ngân hàng bao gồm BIDV, Agribank, VietinBank, ABBank, LienVietPostBank, SHB và MSB.

Động thái của Moody’s theo sau việc nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ Ba3 lên Ba2. Triển vọng xếp hạng được thay đổi từ Tích cực sang Ổn định

Theo Moody’s, sức mạnh tín dụng của Việt Nam là yếu tố đầu vào quan trọng trong việc xếp hạng tiền gửi và nhà phát hành đối với các tổ chức tài chính trong nước. Việc nâng xếp hạng các ngân hàng mới nhất phản ánh khả năng hỗ trợ của chính phủ mạnh mẽ hơn trong thời điểm căng thẳng.

Moody’s cũng cho biết, triển vọng xếp hạng của ABBank, LienVietPostBank và MSB vẫn Ổn định. Trong khi triển vọng xếp hạng của các ngân hàng Agribank, BIDV, OCB, SeABank, TPBank, VIB, Vietcombank và Vietinbank chuyển từ Tích cực sang Ổn định. Triển vọng đánh giá của SHB vẫn Tích cực.

Bên cạnh đó, việc nâng xếp hạng tiền gửi và nhà phát hành của Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank là khó có thể xảy ra vì các ngân hàng này đang có cùng mức với xếp hạng chủ quyền Ba2 của Việt Nam.

Việc nâng cấp xếp hạng tiền gửi và tổ chức phát hành của TPBank, OCB, SeABank và VIB cũng khó xảy ra vì yêu cầu nâng cấp nhiều bậc về sức mạnh tín dụng độc lập hoặc đánh giá tín dụng cơ bản (BCA).

Xếp hạng tiền gửi và tổ chức phát hành của MSB, ABB, LienVietPostBank và SHB có thể được nâng hạng nếu sức mạnh tín dụng độc lập được cải thiện dẫn đến việc nâng cấp BCA.

Quang Hưng / Cafef

Nhịp sống Thị trường

Similar Posts