Các doanh nghiệp thép lại bị cuốn vào vòng xoáy giảm giá bán trong ngày 27/07, qua đó đánh dấu lần giảm thứ 11 liên tiếp kể từ giữa tháng 5.

Tại khu vực miền Bắc, Tập đoàn Hòa Phát giảm 300,000 đồng/tấn còn 15.38 triệu đồng/tấn đối với thép cuộn CB240 và giảm 150,000 đồng/tấn xuống 16.24 triệu đồng/tấn đối với thép thanh vằn D10 CB300.

hoa phat

Với thép Việt Ý, hại loại thép này giảm lần lượt 300,000 đồng/tấn và 150,000 đồng/tấn xuống còn 15.25 triệu đồng/tấn và 16.01 triệu đồng/tấn.

Về thép Việt Đức, hai loại thép trên giảm lần lượt 300,000 đồng/tấn và 200,000 đồng/tấn còn 15.25 triệu đồng/tấn và 16.01 triệu đồng/tấn. Trong khi đó, thép Kyoei cũng giảm xuống tương ứng 15.20 triệu đồng/tấn và 16.01 triệu đồng/tấn.

Vũ Hạo / Vietstock

FILI

Similar Posts