Phiên 29/07, khối tự doanh mua ròng 280.6 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu ngân hàng đúng top đầu về giá trị mua ròng. VPB, TCB được mua ròng trên dưới 100 tỷ đồng. MSB, VIB, ACB, STB cũng được mua ròng mạnh.

Top 10 cổ phiếu tự doanh mua ròng phiên 29/07

tu doanh mua rong 2907

Top 10 cổ phiếu tự doanh bán ròng phiên 29/07

tu doanh ban rong 2907

Đông Tư / Vietstock

FILI

Similar Posts