Tu doanh mua rong HPG

Phiên 08/08, tự doanh công ty chứng khoán mua ròng gần 96 tỷ đồng. Trong đó, các mã được mua ròng mạnh là HPG (81.2 tỷ đồng), VPB (46.1 tỷ đông), NVL (34.3 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, khối này bán ra nhiều mã ngân hàng như MBB, ACB, TCB, VCB, TPB, MSB.

Top 10 mã tự doanh mua ròng phiên 08/08

tu doanh 0808 mua

Top 10 mã tự doanh bán ròng phiên 08/08

tu doanh 0808 ban

Đông Tư / Vietstock

FILI

Similar Posts