Tin nhanh chứng khoán 1/4

Trong tháng 7 và 8, HoSE và các công ty chứng khoán đã liên tục thử nghiệm với mục tiêu đảm bảo sự ổn định nhất để tránh rủi ro khi chính thức áp dụng giao dịch.

Theo chia sẻ trên VTV của ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã báo cáo UBCKNN về việc chốt thời hạn ngày 12/9 để thực hiện giao dịch lô lẻ. Ông Sơn cho rằng đây sẽ là thời điểm chốt cuối cùng sau nhiều lần lùi thời hạn.

Trước đó, HoSE dự kiến áp dụng thay đổi giao dịch lô lẻ trong tháng 7 tuy nhiên trong quá trình thử nghiệm có xuất hiện một vài lỗi, do đó chưa thể thực hiện được. Trong tháng 7 và 8, HoSE và các công ty chứng khoán đã liên tục thử nghiệm với mục tiêu đảm bảo sự ổn định nhất để tránh rủi ro khi chính thức áp dụng giao dịch.

Do tình trạng nghẽn lệnh diễn ra cuối năm 2020, từ 4/1/2021, sàn HoSE đã nâng lô giao dịch tối thiểu từ 10 cổ phiếu lên 100 cổ phiếu. Đây là một giải pháp tạm thời để giải quyết sự cố, giảm thiểu tình trạng nghẽn lệnh và hạn chế thiệt hại cho đa số nhà đầu tư, có lợi cho tổng thể thị trường.

Tuy nhiên, sau khi sự cố nghẽn lệnh được khắc phục nhưng việc giao dịch lô lẻ (10 cổ phiếu) như trước đây vẫn chưa được thực hiện. Việc cho giao dịch lô lẻ trở lại sẽ giúp nhà đầu tư giải quyết được một số bất tiện trong giao dịch như bán cổ phiếu lẻ nhận từ các đợt chia cổ tức cổ phiếu và phát hành thêm,…

Cũng liên quan đến chính sách quan trọng trên thị trường chứng khoán, từ ngày 29/8 tới đây nhà đầu tư sẽ được giao dịch cổ phiếu với chu kỳ T+1,5 thay vì T+3 trước đó.

Hà Linh / Cafef

Nhịp Sống Kinh Tế

Similar Posts