rủi ro pháp lý trong đầu tư chứng khoán

Cùng với sự tăng trưởng nóng của thị trường, rủi ro pháp lý trong đầu tư chứng khoán từ các dịch vụ tư vấn, ủy thác hay quản lý quỹ đầu tư ngày càng gia tăng và bị biến tướng từ các công ty, cá nhân không có đủ năng lực kinh doanh và hoạt động vi phạm pháp luật, đặt ra nhiều vấn đề rủi ro cho an toàn vốn của nhà đầu tư.

Vnstockmarket xin đặc biệt lưu ý rằng: Lĩnh vực đầu tư chứng khoán là một ngành nghề đặc thù mang tính rủi ro về tín dụng cao. Công ty hoạt động ngoài tuân thủ quy định bởi luật doanh nghiệp chung, còn phải tuân thủ theo luật chứng khoán.

Việc thành lập doanh nghiệp đủ điều kiện để cung cấp các dịch vụ đầu tư như môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư, ủy thác đầu tư, quản lý quỹ, không chỉ yêu cầu các quy định về vốn điều lệ tối thiểu mà còn các quy định quan trọng khác như cơ cấu cổ đông, tiêu chuẩn của ban quản trị, minh bạch thông tin của công ty… Để đảm bảo rằng vốn và tài sản đầu tư của nhà đầu tư được bảo vệ theo các quy định tối thiểu.

Rủi ro pháp lý trong đầu tư chứng khoán có thể gây mất vốn đầu tư

Việc sử dụng các dịch vụ đầu tư từ một công ty không đủ các điều kinh doanh theo luật chứng khoán, gây rủi ro rất lớn cho tài sản của nhà đầu tư. Bởi các tiêu chuẩn tối thiểu về an toàn vốn và chất lượng dịch vụ không được đảm bảo. Ngoài ra, những công ty như vậy thường có xu hướng cung cấp các dịch vụ nằm ngoài quy định của pháp luật, ẩn chứa các rủi ro về pháp lý và phi đạo đức cao.

Dưới đây Vnstockmarket xin chỉ ra các dấu hiệu và loại hình thường gặp của các công ty đầu tư ẩn chứa loại rủi ro pháp lý trên thị trường chứng khoán:

1. Không có hợp đồng dịch vụ

  • Cung cấp các dịch vụ đầu tư mà không có hợp đồng dịch vụ, hoặc nội dung hợp đồng không đúng với bản chất dịch vụ cung cấp. 
  • Không có bản chính sách đầu tư – IPS cho các dịch vụ ủy thác đầu tư chứng khoán

2.

  • Đăng ký kinh doanh sai ngành nghề không bao gồm các dịch vụ cung cấp, thường đăng ký vào mục: các dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản; tư vấn tài chính chung chung hoặc đăng ký ngành nghề dịch vụ khác; hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu; (do không đủ điều kiện đăng ký kinh doanh).
  • Cố tình đặt tên đăng ký kinh doanh gây hiểu lầm: Nhiều công ty lợi dụng việc lẫn lộn ý nghĩa của tên gọi để đặt tên gây hiểu nhầm cho khách hàng rằng công ty có chức năng kinh doanh liên quan đến các dịch vụ đầu tư chứng khoán, ví dụ các dạng tên: Công ty tập đoàn cổ phần đầu tư XXX; Công ty cổ phần XXX investment, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư ABC…
    Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên kiểm tra mã số kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp để chắc chắn rằng doanh nghiệp có đăng ký doanh doanh đúng pháp luật, để tránh rủi ro pháp lý khi sử dụng các dịch vụ từ các công ty này.
  • Thông thường loại hình doanh nghiệp được phép cung cấp các dịch vụ liên quan đến đầu tư chứng khoán có tên gọi: Công ty TNHH/CP chứng khoán XXX; Công ty TNHH/CP quản lý quỹ   XXX  là những tên gọi của các công ty chỉ khi đủ điều kiện theo luật chứng khoán mới được đặt.

Ngoài ra khi sử dụng bất kỳ dịch vụ đầu tư nào từ các tổ chức, nhà đầu tư cũng cần lưu ý đến các tiêu chuẩn quan trọng để đảm bảo chất lượng và không chỉ loại bỏ bớt rủi ro pháp lý và còn hạn chế các loại rủi ro đạo đức có thể gây tổn hại trực tiếp đến hiệu quả đầu tư và an toàn tài sản của bạn.

 

Vnstockmarket

 

 

Similar Posts