Dịch vụ Ủy thác đầu tư chứng khoán

Ủy thác đầu tư chứng khoán là hình thức nhà đầu tư ký hợp đồng dịch vụ ủy thác do công ty đầu tư chuyên nghiệp cung cấp. Qua đó công ty đầu tư được ủy quyền của khách hàng để thực hiện các quyết định đầu tư trên tài khoản chứng khoán, chi tiết theo hợp đồng ủy thác đầu tư.

Bài viết này xin làm rõ các đặc tính của loại hình dịch vụ đầu tư này, mà nhà đầu tư cần lưu ý trước khi quyết định sử dụng dịch vụ ủy thác đầu tư.

Các yếu tố quan trọng để lựa chọn dịch vụ Ủy thác đầu tư chứng khoán

Dưới đây xin đưa ra các yếu tố quan trọng để lựa chọn đơn vị/người cung cấp dịch vụ ủy thác đầu tư chứng khoán mà nhà đầu tư cần lưu ý. Để tránh trường hợp ủy thác tài khoản cho đơn vị/cá nhân không có năng lực, hoặc lợi dụng quyền ủy thác đầu tư để chuộc lợi từ tài sản của khách hàng

1- Năng lực thực hiện đầu tư và quản lý tài khoản:

 • Trình độ, kinh nghiệm và năng lực quản trị đầu tư của chuyên viên đầu tư cao cấp
 • Hệ thống nội bộ chia sẻ, phân tích thông tin để hỗ trợ chuyên viên tư vấn đầu tư
 • Hệ thống kiểm soát nội bộ giảm thiểu  rủi ro đạo đức cho khách hàng

Ngoài ra nhà đầu tư có thể tham khảo bài viết các tiêu chuẩn của dịch vụ đầu tư chứng khoán cao cấp tại đây để có cái nhìn đánh giá chính xác hơn về chất lượng dịch vụ mà mình xem xét sử dụng.

2- Cơ chế phí ủy thác đầu tư: 

 • Cơ chế dịch vụ phải đảm bảo được phí ủy thác đầu tư phải hoàn toàn độc lập, tách bạch với phí giao dịch và các loại chi phí phát sinh khác. Nhằm giảm thiểu rủi ro bên cung cấp dịch vụ sẽ bớt lợi dụng quyền quản lý tài khoản ủy thác đầu tư, làm tăng chi phí dịch vụ phát sinh trên tài khoản ủy thác.
 • Trong trường hợp bên cung cấp dịch vụ ủy thác được hưởng lợi từ các phí dịch vụ phát sinh trên tài khoản đầu tư, thì phải làm rõ và ước tính các loại chi phí dịch vụ như phí giao dịch, margin, ứng tiền… có thể phát sinh khi áp dụng các chiến lược đầu tư khác nhau cho khách hàng và được miêu tả trong bản chính sách đầu tư (IPS) của khách hàng.
 • Phí dịch vụ ủy thác phải được tính dựa trên toàn bộ hoặc một phần hiệu quả đầu tư thực tế của khách hàng đối.

3- Minh bạch các thông tin và cơ chế hoạt động:

 • Minh bạch và làm rõ các điều khoản dịch vụ ủy thác đầu tư
 • Giải thích quy trình thực hiện đầu tư của các chuyên viên
 • Quy trình kiểm soát nội bộ, đảm bảo giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư cho khách hàng.

4- Bảo mật thông tin khách hàng:

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng, không sử dụng, không cung cấp bất cứ thông tin nào của khách hàng với bên thứ ba và bất kỳ mục đích nào khác ngoài nhiệm vụ tư vấn, đầu tư và hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ đầu tư. 

Ngoài ra, rủi ro pháp lý của dịch vụ ủy thác đầu tư chứng khoán cũng cần lưu ý:

Hiện tại trên thị trường, có nhiều công ty thành lập với tên gọi liên quan “đầu tư”, nhưng không đủ năng lực pháp lý về quy định ủy thác đầu tư chứng khoán và hoạt động sai mục đích kinh doanh. Các loại hình hoạt động đó nhiều gây rủi ro pháp lý và gây tiềm ẩn nguy hiểm đến trực tiếp số tiền đầu tư của khách hàng.

Hiện nay trên thị trường hình thức ủy thác đầu tư chưa phát triển chuyên nghiệp, chủ yếu phát sinh ở hình thức nhà đầu tư ủy thác tài khoản cho broker hay nhân viên môi giới để đầu tư mà không có hợp đồng hợp pháp cụ thể. Hình thức này rất rủi ro cho nhà đầu tư, về cả mặt chất lượng chuyên môn đầu tư và tính rủi ro đạo đức từ các nhân viên môi giới.

Các ưu thế và hạn chế của loại dịch vụ ủy thác đầu tư chứng khoán

Dịch vụ ủy thác đầu tư chứng khoán | những điều cần lưu ý khi sử dụng dịch vụ ủy thác đầu tư chứng khoán
Lựa chọn đơn vị/chuyên viên Ủy thác tài khoản chứng khoán kỹ càng vô cùng quan trọng. Có thể giúp nhà đầu tư tận dụng lợi thế và kinh nghiệm đầu tư của các chuyên viên cao cấp, nhưng cũng có thể bị chính đơn vị/người ủy thác lợi dụng để chuộc lợi cho mình.

1. Các ưu thế của dịch vụ ủy thác đầu tư chứng khoán

 • Tính chuyên biệt: 
  Mang đặc tính của loại hình dịch vụ VIP cho khách hàng, ưu thế lớn nhất của hình thức này là tài khoản nhà đầu tư sẽ được quản lý và thực hiện chiến lược đầu tư chuyên biệt bởi chuyên viên đầu tư. Các yêu cầu và điều kiện riêng biệt của nhà đầu tư trên tài khoản của mình sẽ được cố gắng đáp ứng, thông thường các đặc quyền kèm theo càng lớn nếu giá trị khoản đầu tư càng cao và gần như chỉ có thể có ở loại hình dịch vụ ủy thác tài khoản.
 • Tiết kiệm thời gian đầu tư: 
  Giống như các hình thức dịch vụ đầu tư khác, khách hàng sẽ tiết kiệm thời gian quản lý tài sản đầu tư của mình. Việc quản lý đầu tư sẽ do chuyên viên đầu tư cùng tổ chức cùng cấp dịch vụ này hỗ trợ.
 • Có thể chủ động rút vốn bất cứ lúc nào:
  Do thực hiện đầu tư trên tài khoản chứng khoán đứng tên của chính khách hàng, nhà đầu tư có thể yêu cầu chấm dứt dịch vụ ủy thác đầu tư bất cứ lúc nào. Mặc dù có thể việc kết thúc hợp đồng ủy thác sớm có thể bị phạt theo hợp đồng, tuy nhiên mức phạt này thường không đáng kể.

2. Các hạn chế của dịch vụ ủy thác đầu tư chứng khoán

 • Yêu cầu số vốn ủy thác đầu tư lớn
  Được cho là một loại dịch vụ dành cho người giàu (Wealth management), với các tiêu chuẩn cao về nhiều yếu tố của một loại hình dịch vụ cao cấp trong đó đặc biệt là yếu tố con người. Với số vốn nhỏ khó có thể đủ tính phí chi trả cho các chuyên viên đầu tư cao cấp.
 • Mức phí dịch vụ thường cao hơn
  Nhìn chung mức phí dịch vụ ủy thác đầu tư thường cao hơn so với hình thức đầu tư qua quỹ đầu tư. Với số vốn càng lớn, thì mức phí ủy thác này có thể thấp hơn theo tỷ lệ.
 • Các đặc quyền ưu đãi có thể trở thành ngược đãi: 
  Nếu chất lượng dịch vụ ủy thác kém, tài sản nhà đầu tư dễ dàng bị lợi dụng cho lợi ích của đơn vị cung cấp dịch vụ và người thực hiện việc ủy thác đó.

Hiện nay trên thị trường chứng khoán Việt Nam, các dịch vụ ủy thác đầu tư chưa phát triển chuyên nghiệp. Chủ yếu phát sinh ở hình thức nhà đầu tư ủy thác tài khoản cho broker hay nhân viên môi giới để đầu tư mà không có hợp đồng hợp pháp. Hình thức này rất rủi ro cho nhà đầu tư, về cả mặt chất lượng chuyên môn đầu tư cùng rủi ro đạo đức lớn từ các nhân viên môi giới. Đặc biệt với cơ chế tính phí dịch vụ dựa trên phí giao dịch gây tổn hại trực tiếp đến tài sản của nhà đầu tư.

Vnstockmarket

 

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *