chung khoan bos art

Hai thành viên còn lại của Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán BOS vừa xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán BOS (ART) – công ty liên quan đến nhiều lãnh đạo FLC – chỉ còn hai thành viên sau khi ông Lê Bá Nguyên, tân Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC, xin từ nhiệm.

Hôm nay, BOS công bố thông tin cho biết, cả hai thành viên này, gồm Chủ tịch HĐQT Chu Tiến Vượng và bà Nguyễn Quỳnh Nga, cùng có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Ông Chu Tiến Vượng từng là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của BOS, được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ tháng 4 thay bà Hương Trần Kiều Dung. Trong đơn xin từ nhiệm, ông Vượng cho biết đã có kế hoạch trước nên không thể tiếp tục đảm nhận công việc.

Hội đồng quản trị BOS tới đầu năm nay có 5 thành viên. Tuy nhiên, tháng 4, có 2/5 thành viên là bà Hương Trần Kiều Dung và bà Trịnh Thị Thúy Nga bị miễn nhiệm do có liên quan đến vụ án thao túng giá cổ phiếu. Đầu tháng 8, ông Lê Bá Nguyên – anh vợ ông Trịnh Văn Quyết – xin từ nhiệm sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC.

Theo báo cáo thường niên công bố cuối tháng 4, Chứng khoán BOS dự kiến năm nay có doanh thu thuần 104 tỷ đồng và lãi trước thuế 41 tỷ đồng. Chỉ tiêu này tăng nhẹ so với mức doanh thu 94 tỷ đồng và lãi trước thuế 37 tỷ của năm 2021. Tuy nhiên, kế hoạch đến nay chưa được thông qua bởi hai phiên họp thường niên trước đó đều bất thành vì cổ đông tham dự không đủ 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

Chứng khoán BOS cũng chưa công bố kết quả kinh doanh hai quý đầu năm nay với lý do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chưa cấp phép thay đổi người đại diện theo pháp luật nên không thể phát hành báo cáo tài chính.

Minh Sơn / Vnexpress

Similar Posts