Kinh doanh dưới giá vốn cùng lỗ tỷ giá là nguyên nhân chính khiến HNG lỗ lớn trong quý 2.

CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai – HAGL Agrico (mã CK: HNG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2022. Theo đó, trong quý 2, doanh thu của HNG giảm mạnh còn 148 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán trái cây đóng góp cao nhất với 117 tỷ đồng, chiếm 79% cơ cấu doanh thu, doanh thu bán mủ cao su là 25 tỷ, chiếm 17%, doanh thu bán vật tư nông nghiệp là 5 tỷ, chiếm 3% còn doanh thu khác chỉ 77 triệu đồng.

Doanh thu giảm mạnh trong khi giá vốn lại tăng khiến cho HNG lỗ gộp 136 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 18 tỷ đồng). Tất cả các mảng doanh thu của HNG đều lỗ trong quý 2 năm nay.

HAGL Agrico (HNG) lỗ 557 tỷ đồng trong quý 2, nâng tổng số lỗ luỹ kế lên hơn 4.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trong khi chi phí chỉ còn 891 triệu đồng, chỉ bằng 1,4% cùng kỳ thì chi phí tài chính ngược lại tăng lên 173% gần 377 tỷ đồng. Nguyên nhân doanh thu tài chính giảm là vì HNG không còn ghi nhận thu nhập từ chuyển nhượng khoản đầu tư cũng như lãi vay cho các công ty khác. Khoản lãi chênh lệch tỷ giá của HNG thu hẹp chỉ còn 880 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 17,5 tỷ đồng, còn tiền lãi gửi ngân hàng của HNG chỉ là 11 triệu đồng. Tính đến ngày 30/6, tiền gửi ngân hàng của HNG chỉ còn bằng khoảng ¼ thời điểm đầu năm là hơn 6,4 tỷ đồng.

HAGL Agrico (HNG) lỗ 557 tỷ đồng trong quý 2, nâng tổng số lỗ luỹ kế lên hơn 4.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Còn nguyên nhân khiến chi phí tài chính tăng cao, chủ yếu cũng do lỗ chênh lệch tỷ giá, trong quý 2 hơn 330 tỷ, tăng gấp khoảng 30 lần quý 2 năm trước. Bù trừ lãi lỗ chênh lệch tỷ giá, trong quý 2, HNG lỗ tỷ giá là 329 tỷ đồng và luỹ kế 6 tháng lỗ 394 tỷ đồng.

HAGL Agrico (HNG) lỗ 557 tỷ đồng trong quý 2, nâng tổng số lỗ luỹ kế lên hơn 4.000 tỷ đồng - Ảnh 3.

Lãi trong công ty liên kết của HNG quý này cũng giảm 74% còn 2,7 tỷ đồng. Dù đã tiết kiệm chi phí khi chi phí bán hàng giảm 92% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 59% nhưng do kinh doanh dưới giá vốn, chi phí tài chính cao cộng thêm khoản lỗ khác trong quý này cũng tăng lên 28 tỷ (cao gấp 5,4 lần cùng kỳ) nên HNG báo lỗ trước thuế 564 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần cùng kỳ. HNG lỗ ròng 557 tỷ đồng trong quý 2, bằng 4,3 lần cùng kỳ.

Năm 2022, HNG dự kiến ghi nhận doanh thu thuần 1.731 tỷ đồng và thua lỗ trước thuế 2.713 tỷ đồng do chi phí chuyển đổi vườn cây lớn.

ổng số lỗ luỹ kế lên hơn 4.000 tỷ đồng

HAGL Agrico (HNG) lỗ 557 tỷ đồng trong quý 2, nâng tổng số lỗ luỹ kế lên hơn 4.000 tỷ đồng

Kinh doanh dưới giá vốn cùng lỗ tỷ giá là nguyên nhân chính khiến HNG lỗ lớn trong quý 2.

TCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai – HAGL Agrico (mã CK: HNG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2022. Theo đó, trong quý 2, doanh thu của HNG giảm mạnh còn 148 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán trái cây đóng góp cao nhất với 117 tỷ đồng, chiếm 79% cơ cấu doanh thu, doanh thu bán mủ cao su là 25 tỷ, chiếm 17%, doanh thu bán vật tư nông nghiệp là 5 tỷ, chiếm 3% còn doanh thu khác chỉ 77 triệu đồng.

Doanh thu giảm mạnh trong khi giá vốn lại tăng khiến cho HNG lỗ gộp 136 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 18 tỷ đồng). Tất cả các mảng doanh thu của HNG đều lỗ trong quý 2 năm nay.

HAGL Agrico (HNG) lỗ 557 tỷ đồng trong quý 2, nâng tổng số lỗ luỹ kế lên hơn 4.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trong khi chi phí chỉ còn 891 triệu đồng, chỉ bằng 1,4% cùng kỳ thì chi phí tài chính ngược lại tăng lên 173% gần 377 tỷ đồng. Nguyên nhân doanh thu tài chính giảm là vì HNG không còn ghi nhận thu nhập từ chuyển nhượng khoản đầu tư cũng như lãi vay cho các công ty khác. Khoản lãi chênh lệch tỷ giá của HNG thu hẹp chỉ còn 880 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 17,5 tỷ đồng, còn tiền lãi gửi ngân hàng của HNG chỉ là 11 triệu đồng. Tính đến ngày 30/6, tiền gửi ngân hàng của HNG chỉ còn bằng khoảng ¼ thời điểm đầu năm là hơn 6,4 tỷ đồng.

HAGL Agrico (HNG) lỗ 557 tỷ đồng trong quý 2, nâng tổng số lỗ luỹ kế lên hơn 4.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Còn nguyên nhân khiến chi phí tài chính tăng cao, chủ yếu cũng do lỗ chênh lệch tỷ giá, trong quý 2 hơn 330 tỷ, tăng gấp khoảng 30 lần quý 2 năm trước. Bù trừ lãi lỗ chênh lệch tỷ giá, trong quý 2, HNG lỗ tỷ giá là 329 tỷ đồng và luỹ kế 6 tháng lỗ 394 tỷ đồng.

HAGL Agrico (HNG) lỗ 557 tỷ đồng trong quý 2, nâng tổng số lỗ luỹ kế lên hơn 4.000 tỷ đồng - Ảnh 3.

Lãi trong công ty liên kết của HNG quý này cũng giảm 74% còn 2,7 tỷ đồng. Dù đã tiết kiệm chi phí khi chi phí bán hàng giảm 92% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 59% nhưng do kinh doanh dưới giá vốn, chi phí tài chính cao cộng thêm khoản lỗ khác trong quý này cũng tăng lên 28 tỷ (cao gấp 5,4 lần cùng kỳ) nên HNG báo lỗ trước thuế 564 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần cùng kỳ. HNG lỗ ròng 557 tỷ đồng trong quý 2, bằng 4,3 lần cùng kỳ.

Năm 2022, HNG dự kiến ghi nhận doanh thu thuần 1.731 tỷ đồng và thua lỗ trước thuế 2.713 tỷ đồng do chi phí chuyển đổi vườn cây lớn.

HAGL Agrico (HNG) lỗ 557 tỷ đồng trong quý 2, nâng tổng số lỗ luỹ kế lên hơn 4.000 tỷ đồng - Ảnh 4.

Trong tháng 5, ông Đoàn Nguyên Đức – Phó Chủ tịch công ty đã bán toàn bộ 3 triệu cổ phần (tỷ lệ 0,27%) HNG. Trước đó, trong hai tháng đầu năm Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – HoSE: HAG) cũng liên tục thoái vốn tại HAGL Agrico theo diện ngân hàng bán thu hồi nợ. Hiện HAGL còn sở hữu 104,6 triệu cổ phiếu HNG, tương đương 9,44% vốn điều lệ. Theo ông Đức, HAGL sẽ thoái hết vốn tại HAGL Agrico để thu hồi vốn, tập trung trả nợ, đầu tư chuối và nuôi heo.

Huyền Trang / Cafef

Theo Nhịp sống kinh tế

Similar Posts